Samoopravné kódy (NMMB304) - informace k přednášce v letním semestru 2017/2018.

Základní informace

Sylabus a základní informace viz popis předmětu ve Studijním informačním systému.

Rozvrh (v hrubých rysech k nalezení též v SISu):

  • přednáška v úterý 12:20-13:50 hod. v místnosti K6,
  • přednáška/cvičení (střídá se po týdnu) v úterý 14:00-15:30 hod. v místnosti K6.

Zkouška

Zkouška je ústní a termíny jsou podle individuální domluvy.

Zápočet

Zápočet bude udělován za úspěšné absolvování zápočtového testu, který se bude konat na posledním cvičení v úterý 15. května. V případě nesplnění těchto podmínek mě, prosím, kontaktujte ohledně dalšího postupu.

Co bylo probráno

Zde je uveden orientační seznam probrané látky po jednotlivých přednáškách, včetně odkazů do literatury.

20. 2. 2018
Druhy kódování, základní model komunikačního kanálu, porovnání účinnosti kódování (žádné, opakovací kód, Hammingův kód) na příkladu, Hammingova vzdálenost a Maximum likelihood decoding, parametry kódů a Singletonův odhad, lineární kódy a jejich generující matice, systematické kódy ([Ka], kap. 1 a 3.1, [Dr], kap. 1 a 2).
27. 2. 2018
Každý lineární kód je ekvivalentní systematickému, Hammingova váha, paritní matice, bodový součin a duální kódy, obecný postup pro dekódování lineárních kódů pomocí syndromů, na cvičení binární Hammingovy kódy a jejich parametry ([Ka], kap. 3.1 - 3.3, [Dr], kap. 1 a 2).
6. 3. 2018
Hammingův odhad, perfektní kódy, konstrukce binárních Golayových kódů, tj. samoduálního [24,12,8]-kódu G24 a perfektního [23,12,7]-kódu G23 ([Ka], kap. 4.1 a 4.2, [Dr], kap. 3 a 4).
13. 3. 2018
Tietäväinenova-van Lintova věta o perfektních kódech (bez důkazu), Reed-Mullerovy kódy, jejich parametry a duální kódy k nim, na cvičení dokončení důkazu parametrů binárních Golayových kódů ([Ka], kap. 4.4 a 7.1 - 7.3, [Dr], kap. 6)

Skripta

Níže jsou odkazy na různá skripta ve formátu PDF, ve kterých se najde drtivá většina z toho, co bylo přednášeno. Upozorňuji ale, že obsah zkoušky se bude primárně řídit obsahem přednášky.

[Ka] T. Kaiser, Samoopravné kódy, skripta k přednášce na ZČÚ v Plzni, 2011/12. [PDF ke stažení]
[Dr] A. Drápal, Samoopravné kódy, skripta k přednášce na MFF UK, 2008/09. Ke stažení po kapitolách:
Kapitola 1 – Co jsou lineární kódy,
Kapitola 2 – Hrátky s maticemi,
Kapitola 3 – Designy a konstrukce Golayova kódu,
Kapitola 4 – Perfektní a MDS kódy,
Kapitola C – Cyklické kódy,
Kapitola 5 – GRS a alternantní kódy,
Kapitola D – BCH kódy a QR kódy,
Kapitola 6 – Reed-Mullerovy kódy,
Kapitola 7 – Hadamardovy matice a kódy, a něco odhadů,
Kapitola 8 – Asymptotické odhady,
Kapitola 9 – Teorie informace.
 
[Ba] L. Barto, Konečná tělesa, 2008. [PDF ke stažení]

Malý atlas samoopravných kódů

Pro lepší orientaci v tématu je též k dispozici