David Stanovský    //   

MATEMATICKÁ LOGIKA 2016/17

Program:
  1. Výroková logika - syntax a semantika, úplnost, kompaktnost
  2. Predikátová logika - syntax a semantika, úplnost, kompaktnost, Löwenheim-Skolemovy věty, Vaughtův test, nestandardní modely
  3. Nerozhodnutelnost a neúplnost - vyčíslitelné funkce, Turingův stroj, halting problem, Gödelova a Churchova věta o neúplnosti a nerozhodnutelnosti aritmetiky

Požadavky ke zkoušce

program přednáškydoporučená četba domácí práce
6.10.Motivace, historie. Výroková logika - krátký úvod. vdDries 1.1, 2.1
Logicomix
projděte vdDries 1.2, doučte se co nevíte
příležitostně si nastudujte axiom výběru
13.10.Výroková logika - semantika vs. syntax, formulace věty o úplnosti. vdDries 2.1, 2.2
20.10.Výroková logika - důkaz věty o úplnosti. vdDries 2.2 DOMÁCÍ ÚKOL, odevzdat 3.11.
27.10.Výroková logika - věta o kompaktnosti.
Predikátová logika - jazyk, struktura v jazyce.
vdDries 2.2, 2.3
3.11.Predikátová logika - struktury, termy, formule, semantický důsledek. vdDries 2.3-2.6
10.11.Predikátová logika - syntaktický důsledek, dvě formulace věty o úplnosti. vdDries 2.7, 3.1 DOMÁCÍ ÚKOL, odevzdat 24.11.
24.11.Důkaz věty o úplnosti - silná a slabá forma, konstrukce modelu. vdDries 3.1, 3.2
1.12.Důkaz věty o úplnosti - kdy model funguje, zúplnění, svědci. vdDries 3.1, 3.2. DOMÁCÍ ÚKOL, odevzdat 8.12.
8.12.Dokončení věty o úplnosti. Löwenheim-Skolemova věta. vdDries 3.2, 4.1
15.12.Vaughtův test. Věta o kompaktnosti. vdDries 2.7, 4.1 DOMÁCÍ ÚKOL, odevzdat 5.1.
22.12.Úvod do nerozhodnutelnosti a neúplnosti. Rekurzivní funkce. Turingův stroj. vdDries 5.1, 5.2
5.1.Halting problem. Reprezezentovatelnost rekurzivních funkcí. wikipedia, vdDries 5.4 DOMÁCÍ ÚKOL, odevzdat 27.1.
12.1.Gödelova věta o neúplnosti a Churchova věta o nerozhodnutelnosti aritmetiky. vdDries 5.5, 5.6

V průběhu semestru budou zadávány domácí úkoly. Bude 5 sérií, počítají se 4 nejlepší. Zadání a jejich termíny se budou objevovat průběžně zde.
Z celkových 100 bodů ke zkoušce je možné získat 20 za domácí úkoly a 80 za závěrečný test (standardní termíny během zkouškového období). Stupnice: 75-100 výborně, 65-75 velmi dobře, 55-65 dobře.

Výsledky domácích úkolů

Literature:

Ultimátní domácí úkol (1000 bodů :-) ): postavte si vlastní Turingův stroj podle přiloženého návodu!