Banachovy algebry a operátorové algebry

Anotace

Přednáška se věnuje C*-algebrám a von Neumannovým algebrám. Po předvedení základních vlastností těchto struktur budou přednáška zaměřena na dualitu operátorů na Hilbertových prostorech, operátorové topologie a reprezentace C*-algeber.


Přednáška může být proslovena anglicky.

Literatura

R.V. Kadison, J.R. Ringrose Fundamentals of the theory of operator algebras