Úvodní stránka

Katedra matematické analýzy


Telefon: 221 913 261


Fax: 222 323 390


E-mail: spurny(at)karlin.mff.cuni.cz


Místnost / budova: K 224 (4008), 2. patro, Karlín, Sokolovská 83, Praha 8

Info stránka

Fotbalový oddíl MFF

Fotbalový oddíl MFF zahrnuje několik týmů, které hrají Hanspaulskou ligu malého fotbalu 5+1 (viz Hanspaulská liga). Mezi další aktivity oddílu patří pravidelné tréninky během roku a každoroční soustředění na Albeři. Případní zájemci se mohou ozvat Mgr. Miroslavu Ulrichovi na adresu ulrich.miroslav(at)gmail.com


Informace o stránce

Tato webovská stránka byla vytvořena na základě programu zakoupeného KMA, a tedy je tento program dostupný jakémukoliv členu akademické obce MFF. Případní zájemci o něj se na mě mohou obrátit.