Výuka v LS 2016-2017

Geometrie

 • Rozsah 2/1, 4 kredity. Přednáška se koná ve čtvrtek, 9:00-10:30, učebna K1. Cvičení se konají v úterý v 9:00 a v 9:50 v učebnách K7 a K9.
 • K udělení zápočtu jsou tyto požadavky
  • Účast na cvičení (tolerovány 3 absence, v případě delší nemoci či jiného vážného důvodu lze tolerovat větší absenci).
  • Odevzdané domácí úkoly (minimálně 10). Úkoly budou zadávány na cvičení a termín odevzdání bude vždy do 2 týdnů.
  • Vypracování jednoho početního příkladu křivky a jednoho plochy, zadání je zde.
  • Doporučujeme samostatné řešení. V případě obtíží je rozumné poradit se s ostatními studenty či se cvičícím. Přímé opisování řešení je nepřípustné.
 • Zkouška bude mít písemnou a ústní část, která bude následovat tentýž den odpoledne, v případě velkého počtu studentů i v dalších dnech. Vzorová písemka je zde. V teoretické (písemné i ústní) části budou zkoušeny odpřednesené definice a věty, které v definitivní verzi včetně seznamu těch nejdůležitějších naleznete zde.
 • Studijní materiály
  • Postupně doplňovaný seznam odpřednesených definic a vět je zde. (finální verze)
  • Postupně doplňovaná prezentace používaná při přednášce je zde. (finální verze)
  • Příklady ke cvičením: 1. týden, 2. týden, 3. týden, 4. týden, 5. týden, 6. týden, 7. týden, 8. týden, 9. týden, 10. týden, 12. týden, 13. týden
  • Větší sada příkladů, mnoho z nich s výsledky.
  • Příklady z přednášek torus (pdf), torus (Mathematica), geodetiky (pdf), geodetiky (Mathematica)
  • Skripta prof. Rataje z LS 2015-16 jsou zde.
  • Skripta prof. Součka z LS 2011-12 jsou zde.
  • A. N. Pressley: Elementary Differential Geometry. Springer 2010.
  • M.P. do Carmo: Differential Geometry of Curves and Surfaces. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1976.
  • L. Boček: Příklady z diferenciální geometrie. Univerzita Karlova, Praha 1974.
  • L. Boček, V. Kubát: Diferenciální geometrie křivek a ploch. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1983.
  • J. Bureš, K. Hrubčík: Diferenciální geometrie křivek a ploch. MFF UK, Praha 1998.
  • L. Lomtatidze: Historický vývoj pojmu křivka, Brno 2007, online.
  • W. Klingenberg: A Course in Differential Geometry. Springer-Verlag, New York 1978.

Výuka v ZS 2016-2017

Úvodní kurz z matematiky pro nastupující posluchače 1. ročníku MFF UK

Analytická geometrie: příklady.

Trigonometrie: příklady, mnohoúhelník na čtverec
geogebra soubory: sinus, kosinus, význačné úhly.

Geometrie pro počítačovou grafiku

Středa, 9:00-10:30, učebna S4. Zadání témat prográmků ke zkoušce je zde.

Informace k instalaci programu MATEMATICA naleznete zde.

Témata přednášek:

Geometrické modelování (NPGR021 nebo NMMB434)