Aplikovaná matematika I (NMAF071)

Úterý 9:00-11:15 v M3

Zde jsou odkazy na beamer a texty se všemi přednesenými větami a definicemi. Převzato od doc. RNDr. Mirko Rokyty, CSc. a doc. Mgr. Milana Pokorného, Ph.D.

  1. beamer a pdf

Zkoušky: Průběh zkoušky bude podobný jako v zimním semestru. V momentě, kdy se hlásíte na zkoušku musíte mít zápočet. Další podrobnosti budou v půběhu semestru.