Aplikovaná matematika I (NMAF071)

Úterý 9:00-11:15 v M3

Zde jsou odkazy na beamer a texty se všemi přednesenými větami a definicemi. Převzato od doc. RNDr. Mirko Rokyty, CSc. a doc. Mgr. Milana Pokorného, Ph.D.

  1. beamer a pdf

  2. beamer a pdf

  3. beamer a pdf

Zkoušky: Průběh a bodování zkoušky bude podobné jako v zimním semestru. V momentě, kdy se hlásíte na zkoušku musíte mít zápočet.

Ve zkouškové písemce budou následující typy příkladů:

a) řešení soustav lineárních rovnic, výpočet inverzní matice, determinant matice

b) hledání lokálních extrémů funkce více proměnných na otevřených množinách

c) hledání globálních extrémů funkce více proměnných na kompaktních množinách

d) výpočet objemu omezené podmnožiny v rovině nebo v prostoru

Seznam definic a vět, které budu zkoušet

Vzorová písemka a řešení

Písemka 6.6. řešení

Písemka 12.6. řešení

Jakobiány základních souřadnic v Rn