Aplikovaná matematika I (NMAF071)

Čtvrtek 8:10-10:25 v T8

Zde jsou odkazy na beamer a texty se všemi přednesenými větami a definicemi (převzato od doc. RNDr. Mirko Rokyty, CSc. a doc. Mgr. Milana Pokorného, Ph.D.). Tyto texty budu ještě průběžně upravovat. Budu rád za oznámení všech nepřesností a překlepů, které najdete.

1. beamer a text

2. beamer a text

3. beamer a text

4. beamer a text

5. beamer a text

6. beamer a text


Tabulka s derivacemi a integrály.

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou k připuštění ke zkoušce. Zkouška se bude sestávat z písemné části a z ústní části. V písemné části můžete používat texty z přednášek a tabulku s derivacemi a integrály. V písemce budou celkem čtyři příklady:

i) limita posloupnosti nebo funkce

ii) primitivní funkce

iii) průběh funkce

iv) ODR

Celkem můžete tedy za písemnou část získat 70 bodů. Pokud získáte méně než 35 bodů, pak výsledná známka celé zkoušky je neprospěl. Pokud získáte alespoň 35 bodů, pak můžete pokračovat k ústní části. Na ústní části si vylosujete celkem čtyři otázky, a to dvě definice a dvě věty nebo tvrzení. Z ústní části můžete získat nejvýše 30 bodů, k úspešnému složení zkoušky musíte získat alespoň 15 bodů. V případě neznalosti důležité definice je výsledek ústní části neprospěl. Celková známka se pak dostane součtem bodů z písemné a ústní části.

Body Známka

100-87 1

86-72 2

55-71 3

<55 4

Seznam vět a definic, které budu zkoušet

Vzorová písemka

Odkaz na stránky cvičícího Mgr. Martina Scholtze, Ph.D.

Odkaz na stránky doc. RNDr. Mirko Rokyty, Csc., kde najdete další užitečné informace, které se týkají kurzu


Výsledky zkoušek:

31.1. zadání výsledky řešení

14.2. zadání výsledky řešení