Aplikovaná matematika I (NMAF071)

Čtvrtek 8:10-10:25 v T8

Zde jsou odkazy na beamer a texty se všemi přednesenými větami a definicemi (převzato od doc. RNDr. Mirko Rokyty, CSc. a doc. Mgr. Milana Pokorného, Ph.D.). Tyto texty budu ještě průběžně upravovat. Budu rád za oznámení všech nepřesností a překlepů, které najdete.

1. beamer a text

2. beamer a text

3. beamer a text

4. beamer a text


Tabulka s derivacemi a integrály.

Zkouška:

Nutnou podmínkou k připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zkouška se bude sestávát z praktické (písemné) části a z ústní (teoretické) části. V písemné části bude 4-5 příkladů. Pokud písemnou část úspěšně složíte, pak můžete přistoupit k ústní části, kde budu zkoušet teorii. Výsledná známka pak závisí na součtu bodů, které získáte v písemné a ústní části. Bodovaní písemné části a seznam požadavků k ústní části zvěřejním později.


Odkaz na stránky cvičícího Mgr. Martina Scholtze, Ph.D.

Odkaz na stránky doc. RNDr. Mirko Rokyty, Csc., kde najdete další užitečné informace, které se týkají kurzu