Tomáš Salač

místnost K 386, 3. patro Karlín

mail: salac@karlin.mff.cuni.cz

Konzultace po domluvě

Aktualní rozvrh

Matematická analýza I

Cvičení k Matematická analýza I

Aplikovaná matematika III

Starší rozvrh

Aplikovaná matematika II

Aplikovaná matematika I