Tomáš Salač

místnost K 386, 3. patro Karlín

mail: salac@karlin.mff.cuni.cz

Konzultace po domluvě

Aktualní rozvrh

Komplexní analýza

Aplikovaná matematika IV

Starší rozvrh

Aplikovaná matematika III

Aplikovaná matematika II

Aplikovaná matematika I