Mirko Rokyta

Diskuse

Můžete se mnou (ale i navzájem) diskutovat o čemkoli na tomto diskusním fóru, které je přístupné odkudkoli z domény mff.cuni.cz, a to i nepřihlášeným, tedy anonymním účastníkům. Uvítám krátkou mailovou zprávu, abych se podíval na fórum, pokud stojíte o moji promptní odpověď.


Můj pracovní kalendář

Případnou schůzku se mnou je vždy nejlépe předem dohodnout. Prázdná okénka v mém pracovním kalendáři (viz níže) jsou jistě dobrým prvním přiblížením, i když ne vždy znamenají, že určitě mám čas.

Pro administrativu: standardní podpisové dny v semestru mám v pondělí a čtvrtek, lejstra k podpisu shromažďuje paní Pištěková. V nouzi je možno si domluvit podpis i na jindy.Schůze a setkání, kterých se typicky účastním:

  • Kolegia děkana: Karlov, středy od 9:00 do neodhadnutelného času, cca jednou za 2-3 týdny.
  • Vědecké rady MFF: Karlov, každá první středa v měsíci od 14:00 do cca 18:00.
  • Akademické senáty MFF: Karlov, jednou měsíčně ve středu od 18:00 nejdéle do posledního metra.
  • Kolegia matematické sekce: Karlín, jednou měsíčně ve čtvrtek od 14:00 do cca 16:00-17:00.
  • Rady Progres: Karlín, cca jednou měsíčně ve čtvrtek od 12:30 do cca 13:45.
  • Schůze KMA: Karlín, jednou měsíčně ve čtvrtek 13:00-14:00, typicky týden po schůzi kolegia sekce.
  • Pedagogické rady matematické sekce: Karlín, jednou za 14 dnů (v případě potřeby i jednou týdně) v pondělí od 14:00, cca hodinu.

Posted on February 3, 2013 by Rokyta