NMAG467 Seminář ze stochastické geometrie

Na semináři jsou referovány nové nebo aktuální výsledky z oboru stochastické geometrie, integrální geometrie, geometrické pravděpodobnosti, geometrické statistiky a stereologie.


Seminář se koná zpravidla jednou za dva týdny, v úterý od 15:40 do 17:10 v seminární místnosti Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK (Karlín, Sokolovská 83, 1. patro). Zájemci jsou srdečně zváni.

Program semináře:

 sem-stoch-geom Letní semestr 2017/18:

27.2.2018 Jiří Janáček (FgÚ AV ČR): Variance odhadu Minkowského objemového tenzoru pomocí čárové mřížky
13.3.2018 Tomáš Mrkvička (JČU): Zjemnění globálních obálek, s aplikací na obecný lineární model snímků mozku
27.3.2018 Eva Matoušková (PřF UK):
10.4.2018 Kateřina Koňasová: Stochastická rekonstrukce pro nehomogenní bodové procesy
24.4.2018 Irina Volchenkova (FEL ČVUT): A new definition of random sets
15.5.2018 Filip Seitl: 3D náhodné mozaiky s geometrickými interakcemi, simulace a aplikace

Historie:

zimní semestr 2017/18
letní semestr 2016/17
zimní semestr 2016/17
letní semestr 2015/16
zimní semestr 2015/16
letní semestr 2014/15
zimní semestr 2014/15
letní semestr 2013/14
zimní semestr 2013/14
letní semestr 2012/13
zimní semestr 2012/13
letní semestr 2011/12
zimní semestr 2011/12
letní semestr 2010/11
zimní semestr 2010/11
letní semestr 2009/10
zimní semestr 2009/10
letní semestr 2008/09
zimní semestr 2008/09
letní semestr 2007/08
zimní semestr 2007/08
letní semestr 2006/07
zimní semestr 2006/07
letní semestr 2005/06
zimní semestr 2005/06