NMAG467 Seminář ze stochastické geometrie

Na semináři jsou referovány nové nebo aktuální výsledky z oboru stochastické geometrie, integrální geometrie, geometrické pravděpodobnosti, geometrické statistiky a stereologie.


Seminář se koná zpravidla jednou za dva týdny, v úterý od 15:40 do 17:10 v seminární místnosti Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK (Karlín, Sokolovská 83, 1. patro). Zájemci jsou srdečně zváni.

Program semináře:

 sem-stoch-geom Letní semestr 2016/17:

21.2.2017 Stephan Huckemann (Univ. Göttingen): Backward Nested Descriptors Asymptotics with Inference on Stem Cell Differentiation
7.3.2017 Günter Last (Univ. Karlsruhe): Random graphs induced by pairwise markings of Poisson processes
21.3.2017 Lev Klebanov: Klasické problémy spojité související s náhodnými množinami
28.3.2017 Daniel Hug (Univ. Karlsruhe): Integral geometry of tensor-valued curvature measures
18.4.2017 David Coufal (UI AV ČR): Spodní meze odhadů hustot v částicovém filtru
2.5.2017 Jiří Dvořák: Log-gaussovské Coxovy bodové procesy s komplikovanou nehomogenitou v intenzitě a interakcích
23.5.2017 Jiří Janáček (FgÚ AV ČR): Odhady Minkowského tenzorů čárovou mřížkou

Historie:

zimní semestr 2016/17
letní semestr 2015/16
zimní semestr 2015/16
letní semestr 2014/15
zimní semestr 2014/15
letní semestr 2013/14
zimní semestr 2013/14
letní semestr 2012/13
zimní semestr 2012/13
letní semestr 2011/12
zimní semestr 2011/12
letní semestr 2010/11
zimní semestr 2010/11
letní semestr 2009/10
zimní semestr 2009/10
letní semestr 2008/09
zimní semestr 2008/09
letní semestr 2007/08
zimní semestr 2007/08
letní semestr 2006/07
zimní semestr 2006/07
letní semestr 2005/06
zimní semestr 2005/06