NMAG467 Seminář ze stochastické geometrie

Na semináři jsou referovány nové nebo aktuální výsledky z oboru stochastické geometrie, integrální geometrie, geometrické pravděpodobnosti, geometrické statistiky a stereologie.


Seminář se koná zpravidla jednou za dva týdny, v úterý od 15:40 do 17:10 v seminární místnosti Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK (Karlín, Sokolovská 83, 1. patro). Zájemci jsou srdečně zváni.

Program semináře:

 sem-stoch-geom Zimní semestr 2017/18:

3.10.2017 Daniela Novotná: Centrální limitní věta pro funkcionály Gibbsových procesů částic
17.10.2017 Jan Rataj: Náhodné měřitelné množiny
31.10.2017 Joseph Yukich (Lehigh University): Limit theory for statistics of random geometric structures
7.11.2017 Joel Chadoeuf (INRA Avignon): Local intensity prediction
21.11.2017 Zbyněk Pawlas: Náhodné kótované mozaiky
5.12.2017 Vesna Gotovac (Univ. Split)
19.12.2017 Kateřina Helisová (FEL ČVUT) (?)
22.1.2018, 15:00 hod. Christoph Hofer-Temmel (Dutch Defense Academy): Disagreement percolation for marked Gibbs point processes

Letní semestr 2017/18:

27.2.2018 Jiří Janáček (FgÚ AV ČR): Variance odhadu Minkowského objemového tenzoru pomocí čárové mřížky

Historie:

letní semestr 2016/17
zimní semestr 2016/17
letní semestr 2015/16
zimní semestr 2015/16
letní semestr 2014/15
zimní semestr 2014/15
letní semestr 2013/14
zimní semestr 2013/14
letní semestr 2012/13
zimní semestr 2012/13
letní semestr 2011/12
zimní semestr 2011/12
letní semestr 2010/11
zimní semestr 2010/11
letní semestr 2009/10
zimní semestr 2009/10
letní semestr 2008/09
zimní semestr 2008/09
letní semestr 2007/08
zimní semestr 2007/08
letní semestr 2006/07
zimní semestr 2006/07
letní semestr 2005/06
zimní semestr 2005/06