NMAG467 Seminář ze stochastické geometrie

Na semináři jsou referovány nové nebo aktuální výsledky z oboru stochastické geometrie, integrální geometrie, geometrické pravděpodobnosti, geometrické statistiky a stereologie.


Seminář se koná zpravidla jednou za dva týdny, v úterý od 15:40 do 17:10 v seminární místnosti Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK (Karlín, Sokolovská 83, 1. patro). Zájemci jsou srdečně zváni.

Program semináře:

 sem-stoch-geom Zimní semestr 2018/19:

9.10.2018 Zbyněk Pawlas, Daniela Flimmel: Limitní vlastnosti náhodných mozaik
23.10.2018 Zdeněk Janovský (PřF UK), Jiří Dvořák: Prostorová statistika v botanických aplikacích
6.11.2018 děkanský den
13.11.2018 dokončení z 9.10. / úvod k 20.11.
20.11.2018 Viktor Beneš, Daniel Jahn: Existence náhodných mozaik Gibbs-Laguerrova typu
4.12.2018 Martin Šmíd (UTIA AV ČR): Modelováná trhu pomocí náhodných měr
18.12.2018 změna: Jan Rataj: Náhodné měřitelné množiny a perimetr
8.1.2019 Joseph Yukich (Lehigh Univ.):Rates of multivariate normal approximation for statistics in geometric probability
Letní semestr:
19.2.2019 Michaela Prokešová: Residua pro nehomogenní shot-noise Coxovy procesy

Historie:

letní semestr 2017/18
zimní semestr 2017/18
letní semestr 2016/17
zimní semestr 2016/17
letní semestr 2015/16
zimní semestr 2015/16
letní semestr 2014/15
zimní semestr 2014/15
letní semestr 2013/14
zimní semestr 2013/14
letní semestr 2012/13
zimní semestr 2012/13
letní semestr 2011/12
zimní semestr 2011/12
letní semestr 2010/11
zimní semestr 2010/11
letní semestr 2009/10
zimní semestr 2009/10
letní semestr 2008/09
zimní semestr 2008/09
letní semestr 2007/08
zimní semestr 2007/08
letní semestr 2006/07
zimní semestr 2006/07
letní semestr 2005/06
zimní semestr 2005/06