NMMA203 Teorie míry a integrálu

zimní semestr 2017/18: pondělí 10:40 - 12:10 K1, středa 12:20 - 13:50 K1

Základní informace k přednášce (sylabus a doporučená literatura) lze nalézt ve studijním informačním systému: NMMA203.

Odpřednesená látka je postupně zaznamenávána zde.

Konzultace k přednášce je možné domluvit individuálně, nebo přijít v konzultačních hodinách v úterý 14-15:30.

V případě dotazů se neváhejte na mne obrátit.
rataj@karlin.mff.cuni.cz
tel. 221 913 208