NMMA203 Teorie míry a integrálu

zimní semestr 2017/18: pondělí 10:40 - 12:10 K1, středa 12:20 - 13:50 K1

Základní informace k přednášce (sylabus a doporučená literatura) lze nalézt ve studijním informačním systému: NMMA203.

Odpřednesená látka je postupně zaznamenávána zde.

Celý text přednášky: TMI-text_2017.pdf

Konzultace k přednášce je možné domluvit individuálně, nebo přijít v konzultačních hodinách v úterý 14-15:30.

V případě dotazů se neváhejte na mne obrátit.
rataj@karlin.mff.cuni.cz
tel. 221 913 208

Zkoušky: Ke zkoušce je nutno mít předem zápočet. Zkouška má část písemnou a část ústní. K písemné části je třeba se přihlásit na některý vypsaný termín prostřednictvím SIS. Ústní zkouška následuje v případě získání potřebného minima bodů z části písemné následující pracovní den (v pátek 26.1. je možno po domluvě složit ústní zkoušku tentýž den odpoledne). Zkušební termíny:
10.1.2017 (st), 15:40, K9 - předtermín, omezená kapacita
16.1.2018 (út), 12:15, M1 (Ke Karlovu 3)
26.1.2018 (pá), 9:00, K1
6.2.2015 (út), 11:00, K1
13.2.2015 (út), 13:00, K1

Další (poslední) dva termíny budou vypsány na zkouškové období pro letní semetr.

Bodování zkoušky: písemná část - maximum 30 bodů, požadované minimum 15 bodů. V případě zisku alespoň 20 bodů a neúspěchu u ústní části není třeba při dalším termínu písemnou část opakovat. Ústní část - maximum 30 bodů, požadované minimum 15 bodů. Výsledné hodnocení: 30-40 bodů 3, 41-50 bodů 2, 51-60 bodů 1.
Ukázka příkladů ke zkoušce.
Otázky k ústní zkoušce.

Rozpis ústní části zkoušky 14.2.2018 (K9):
9:00: Sedlák Tomáš, Skopalová
9:30: Camfrla, Houška
10:00: Hrušková, Hudeček, Jonáš, Křenčilová
10:30: Kučerová, Kuželová, Rószahegyi, Sedlák Adam
11:00: Stejskalová, Štěpán, Šuléřová, Turzová
11:30: Vařejková, Zheng