Study plan

Na počátku studia je třeba se školitelem vypracovat ,,Studijní plán doktoranda`` (formulář naleznete zde), tj. určit předměty pro první rok studia a doporučenou studijní literaturu.


Upozorňujeme na nutnost absolvovat alespoň dva předměty v každém semestru 1. ročníku a alespoň jeden předmět v každém semestru 2. ročníku, viz příslušné stanovisko RDSO zde.Na začátku každého dalšího roku je třeba upřesnit předměty (semináře, případně kontrolovanou četbu), které bude student úspěsně absolvovat. Školitele je třeba též požádat o vyjádření k dosavadnímu průběhu studia a doporučení ohledně dalšího pokračování. Viz formuláře ,,Hodnocení studenta doktorského studia``, případně ,,Upřesnění studijního plánu doktoranda``, odkaz výše.


Poznámka. Formuláře je třeba podpisovat v pořadí: školitel -- vedoucí školicího pracoviště -- příslušný funkcionář RDSO.Je vhodné také včas naplánovat zkoušku z angličtiny (požadavky najdete zde) a zejména státní doktorskou zkoušku (zpravidla během 2. roku studia).