Obecné informace k doktorské zkoušce

Státní doktorská zkouška se zpravidla skládá v průběhu 2. roku studia.

Konání zkoušky se řídí článkem 7 směrnice děkana 10/2015.


Je třeba o úmyslu konat zkoušku informovat RDSO alespoň s půlročním předstihem (nutno upřesnit témata ke zkoušce a sestavit zkušební komisi).

Témata zkoušky

Pravidla konání zkoušky a seznam témat z teorie funkcí a FA naleznete zde.


Témata se zaměřením na diferenciální rovnice jsou zde.