Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics

Committee of Doctoral Studies 4M3

head prof. Luboš Pick

www

vice-head doc. Dalibor Pražák

wwwPlease contact the above officials in case of any questions.


Students with specialization in real, complex or functional analysis please report to prof. Pick.

Students with specialization in differential equations and potential theory please report to doc. Prazak.Members of the committee are listed here.

Current info

List of current students (fall 2017) can be found here.


Nové směrnice děkana 9/2015 (o výplatě stipendií) a 10/2015 (o organizaci studia).

Komentář k těmto směrnicím od proděkana doc. Rokyty najdete zde a zde.

Formulář žádosti o publikační stipendium je zde.