Rada doktorského studijního oboru (RDSO) 4M3

předseda prof. Luboš Pick

www

místopředseda doc. Dalibor Pražák

wwwV případě dotazů či nejasností se prosím obracejte na uvedené funkcionáře.


Agenda týkající se studentů se zaměřením na reálnou, komplexní a funkcionální analýzu spadá do kompetence prof. Picka.

Agenda týkající se studentů se zaměřením na diferenciální rovnice a teorii potenciálu je v kompetenci doc. Pražáka.Úplné složení RDSO 4M3 najdete zde.

Aktuální informace

Seznam aktuálních (říjen 2017) doktorandů oboru 4M3 najdete zde. Práce obhájené v posledních letech jsou tady.


Nové směrnice děkana 9/2015 (o výplatě stipendií) a 10/2015 (o organizaci studia).

Komentář k těmto směrnicím od proděkana doc. Rokyty najdete zde a zde.

Formulář žádosti o publikační stipendium je zde.