Informace k disertační práci

Připomínáme, že dle §47 čl.4 zákona o vysokých školách ,,disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění``.


Dizertační práce a její obhajoba se dále řídí článkem 8 směrnice děkana 10/2015.

Stanovisko RDSO k disertační práci najdete zde.


Pokyny k formální úpravě disertační práce najdete na stránkách fakulty tady.