Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Univerzita Karlova
matematicko-fyzikální fakulta
katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
 

Sokolovská 83, 18675 Praha 8
tel: 420 - 221 913 286, 420 - 222 323 316
fax: 420 -222 323 316
e-mail: praskova@karlin.mff.cuni.cz


 Výuka   


  Konzultační hodiny Po 14:00-14:45


  Rozvrh v ZS 2018/2019
       


Zprávy pro studenty - Information for students
 
======================================================================================================================================================================
NMSA409  Stochastic Processes 2 -  Winter term
2018/19

Announcement::  On Thursday November 22, the  schedule is changed as follows:
 

12:20 - 13:55, K1,
Linear Regression
15:40 - 17:15, K1, Stochastic Processes 2
17:20 - 18:55  K1, Linear Regression 


    Time and place

    Lecture: Tuesday,  10:40-12:15, K1

                  Thursday, 12:20-13:55, K1

    Exercise Classes:  Thuesday, 9:00 - 10:30 K5 (Jiří Dvořák)   
                                       Thursday, 
9:00 -  10:30 K5   (Jiří Dvořák) 


    The classes start  in the first week of the teaching period

    Requirements  for the  Course Credit  (common  for all the groups):

 1. Obtaining at least 70 % of points from regular homeworks (Moodle);
           2. Sucessfully passing two tests during the course, i.e. obtaining at least 70 % of the
               points in each test. For each test there will be exactly one chance to retake the test
              (one term common for all the groups.)

         Planned terms of the tests: will be announced later
       

    Obtaining Credit is  necessary to be enrolled for  the exam.
    The  exam consists of the written (minimum score 50%) and the oral parts.    


     Exam days : 
will be announced later

                          see also SIS,   http://www.mff.cuni.cz/vnitro/sis

      Lecture Notes  new wersion: January 2, 2017, corrections  12.1. 2018================================================================

 
   

                   
 
==============================================================
    Studijní  informační systém, rozvrhy:   http://www.mff.cuni.cz/vnitro/sis

==============================================================   

 texty ke stažení (Náhodné procesy 2)

vybrané  příklady
rekurzivní postupy při predikci
příklady z predikce


=======================================