Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Univerzita Karlova
matematicko-fyzikální fakulta
katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
 

Sokolovská 83, 18675 Praha 8
tel: 420 - 221 913 286, 420 - 222 323 316
fax: 420 -222 323 316
e-mail: praskova@karlin.mff.cuni.cz


 Výuka   


  Konzultační hodiny Po 14:00-14:45


  Rozvrh v ZS 2016/2017
       


Zprávy pro studenty - Information for students
 

NMSA409  Stochastic Processes 2 -  Winter term 2016/17


    Time and place

    Lecture: Tuesday,  10:40-12:15, K1

                  Thursday, 10:40-12:15, K1

    Exercise Classes: Wednesday,   9:00-10:30, K12 (Michaela Prokešová)
 
                               Wednesday,
12:20-13:50, K12  (Michaela Prokešová)
 
                                       Thursday,
9:00 - 10:30, K2  (Jiří Dvořák) 


    The classes start  in the first week of the teaching period

    Requirements  for the  Course Credit  (common  for all the groups):

Active participation at the classes (3 absences can be tolerated) 

Passing  two written tests with minimum score 70% each. 
For each test there will be exactly one chance  to retake the test in one term
(common for all the parallel groups).

 

    Planned terms of the tests:

    1. Wednesday, November 16, 2016  and Thursday, November 24,  2016, respectively

2.      2. The last week of the teaching period (January 2017)

 

    Obtaining Credit is  necessary to be enrolled for  the exam.
    The  exam consists of the written (minimum score 50%) and the oral parts.    


     Exam days :   

20.1.   2017
K6
27.1.   2017
K6
8.2.    2017
K11
15.2.  2017
K7

Written part of the exam (90 min)  starts at  8:00

     

Lecture Notes  new wersion: January 2, 2017

================================================================

    Seminář Stochastické modelování v ekonomii a financích začíná v pondělí 3.10. 2016

                   
 
==============================================================
    Studijní  informační systém, rozvrhy:   http://www.mff.cuni.cz/vnitro/sis

==============================================================   

 texty ke stažení (Náhodné procesy 2)

vybrané  příklady
rekurzivní postupy při predikci
příklady z predikce


=======================================