Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Univerzita Karlova
matematicko-fyzikální fakulta
katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
 

Sokolovská 83, 18675 Praha 8
tel: 420 - 221 913 286, 420 - 222 323 316
fax: 420 -222 323 316
e-mail: praskova@karlin.mff.cuni.cz


 Výuka   


  Konzultační hodiny Po 14:00-14:45


  Rozvrh v LS 2017/2018
       


Zprávy pro studenty - Information for students
 
  
Ekonometrický seminář 1 začne ve středu 28. 2. 2018.
   Náhradní termín za 21.2. bude stanoven dodatečně.
======================================================================================================================================================================

NMSA409  Stochastic Processes 2 -  Winter term
2017/18


    Time and place

    Lecture: Tuesday,  14:00-15:35, K1

                  Thursday, 15:40-17:15, K1

    Exercise Classes: Wednesday,  14:00 = 15:30, K5 (Michaela Prokešová)
 
                               Wednesday,
12:20-13:50, KPMS  (Michaela Prokešová)
 
                                       Thursday,
10:40  12:10 K7  (Jiří Dvořák) 


    The classes start  in the first week of the teaching period

    Requirements  for the  Course Credit  (common  for all the groups):

 1. Obtaining at least 70 % of points from regular homeworks (Moodle);
           2. Sucessfully passing two tests during the course, i.e. obtaining at least 70 % of the
               points in each test. For each test there will be exactly one chance to retake the test
              (one term common for all the groups.)

         Planned terms of the tests:
         Thursday 16. 11. 2017 and Wednesday 22. 11. 2017, respectively;
        the last week of the teaching period (January 2018).

    Obtaining Credit is  necessary to be enrolled for  the exam.
    The  exam consists of the written (minimum score 50%) and the oral parts.    


     Exam days :  24. 1. 2018, 1.2. 2018, 7. 2. 2018, 15.2. 2018,

                          see also SIS,   http://www.mff.cuni.cz/vnitro/sis

      Lecture Notes  new wersion: January 2, 2017, corrections  12.1. 2018

================================================================

  Seminář Stochastické modelování v ekonomii a financích
   
V zimním semestru 2017/18 se budeme věnovat optimalizačním metodám, zejména budeme číst vybrané partie z knihy A. Rusczynski and A. Shapiro
Stochastic programming, Elsevier, 2003.

Seminář
začíná v pondělí 9.10. 2017

                   
 
==============================================================
    Studijní  informační systém, rozvrhy:   http://www.mff.cuni.cz/vnitro/sis

==============================================================   

 texty ke stažení (Náhodné procesy 2)

vybrané  příklady
rekurzivní postupy při predikci
příklady z predikce


=======================================