Luboš Pick - rozvrh na zimní semestr 2017/2018

DEN 1.
(7.20)
2.
(8.10)
3.
(9.00)
4.
(9.50)
5.
(10.40)
6.
(11.30)
7.
(12.20)
8.
(13.10)
9.
(14.00)
10.
(14.50)
11.
(15.40)
12.
(16.30)
13.
(17.20)
14.
(18.10)


Pondělí

Matematická analýza 3
K1
Úvod do teorie aproximací
K4
Úterý

Středa

seminář z prostorů funkcí
KMA
seminář ze základních
vlastností prostorů funkcí
KMA
Čtvrtek
Matematická analýza 3
K3
Matematická analýza 3
K1
Pátek


zpět na hlavní stránku