Výuka 2012/13

Letní semestr

Pravděpodobnostní a statistické problémy (NMSA160)

Čtvrtek 14.00-15.30 K2 -- cvičení
Čtvrtek 15.40-17.10 K1 -- přednáška
Čtvrtek 17.20-18.50 K2 -- cvičení

Stručný obsah přednášky a cvičení

Aproximace hodnoty π pomocí experimentu s Buffonovou jehlou: 1, 2, 3

Ilustrace de Moivreovy-Laplaceovy věty (Galtonovo prkno): 1, 2, 3

Podmínky na zápočet:

Termíny zkoušky:

Během zkouškového se zkouška koná vždy v učebně K1 od 10.00 formou písemky.
K připuštění ke zkoušce je nutné mít zapsaný zápočet.

Náhodné procesy 1 (NMSA334) - cvičení

přednášející: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. a Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Středa 15.40-17.10 K3
Středa 17.20-18.50 K12

Zadání první písemky (3. 4. 2013): 15.40, 17.20

Zadání druhé písemky (15. 5. 2013): 15.40, 17.20

Podmínky na zápočet:


Cvičení z náhodných procesů II (NSTP199)

cvičení k přednášce Náhodné procesy II (NSTP239)

přednášející: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Čtvrtek 12.20-13.50 K7

Zadání první písemky (4. 4. 2013)
Zadání druhé písemky (23. 5. 2013)

Podmínky na zápočet: