Výuka 2004/05

Letní semestr

Metody matematické statistiky (MAI010) - cvičení

přednášející: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Úterý 12:20-13:50 K4
Středa 10:40-12:10 K4
Čtvrtek 14:00-15:30 K7

Podmínky na zápočet:

Cvičení se budou střídavě konat v učebně a v počítačové laboratoři K10 (Karlín).
Proto bude nutné obstarat si konto v laboratoři. Informace o získání účtu naleznete na domácích stránkách laboratoře.
Budeme pracovat s programem R, který lze volně stáhnout z www.r-project.org.
Dokumentace a manuály k R naleznete na stránkách Mgr. Michala Kulicha, Ph.D..
Cvičení budou probíhat ve 4 studijních skupinách. Rozdělení do skupin lze najít na výukové stránce Mgr. Petra Kláštereckého. Vzhledem k malému počtu studentů je možné neúčast na cvičení nahradit účastí v termínu jiné skupiny.

Cvičení 1 - opakování základních pojmů (náhodná veličina, rozdělení, distribuční funkce, kvantilová funkce, hustota, střední hodnota, rozptyl, momenty). Binomické, Poissonovo, exponenciální a normální rozdělení.

Cvičení 2 - v počítačové laboratoři podle souboru mai010cv01.R. Seznámení s R.

Cvičení 3 - rozdělení odvozená od normálního (chi2, t, F). Náhodný výběr, výběrový průměr, výběrový rozptyl.

Cvičení 4 - mai010cv02.R.

Cvičení 5 - rozdělení minima a maxima, metoda maximální věrohodnosti a momentová metoda.

Cvičení 6 - mai010cv03.R.

Cvičení 7 - intervaly spolehlivosti a testování hypotéz, tabulka kvantilů a kritických hodnot (pdf).

Cvičení 8 - mai010cv04.R, vysky.txt, dagost.R, quicksort1.txt, quicksort2.txt.

Cvičení 9 - testování hypotéz, korelační koeficient.

Cvičení 10 - mai010cv05.R,

Cvičení 11 - lineární regrese.

Cvičení 12 - mai010cv06.R, police.txt, quicksort3.txt, maths.dat.

Cvičení 13 - písemka (zadání).

Cvičení 14 - vyhodnocení písemky, mai010cv07.R.