Výuka 2002/03

Letní semestr

Pravděpodobnost a statistika (UMP013) - cvičení

přednášející: Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.

Středa 14:00-15:30 K10

Příklady
Výsledky

Zadání 1. písemky
Řešení 1. písemky
Zadání 2. písemky


Základy matematického modelování (MOD009) - cvičení

přednášející: Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.

Pondělí 14:00-15:30 K8