Současně vedené diplomové práce

2018

Archit Gupta: Second-order characteristics of point processes
Iva Karafiátová: Náhodné kótované mozaiky s aplikacemi v krystalografii

2015

Katarína Bakošová: Vícerozměrné bodové procesy a jejich použití na neurofyziologických datech

Současně vedené bakalářské práce

2017

Jakub Hledík: Buffonova úloha o jehle a její zobecnění
Diana Kmeťková: Neparametrické testy nezávislosti
Matěj Kovář: Odhady charakteristik pro náhodné mozaiky

Obhájené diplomové práce

2017

Tadeáš Hájek: Statistické vlastnosti lokálních stereologických odhadů
Viktor Popovič: Míry závislosti extrémů v časových řadách

2016

Ivan Héda: Modely kótovaných bodových procesů
Hana Tritová: Metody MCMC pro finanční časové řady

2015

Veronika Nývltová: Prostorová ekonometrie

2013

Petr Hanek: Výběrové metody v lesnictví

2012

Veronika Veselá: Shlukové bodové procesy v pojistné matematice

2011

Lucia Fuchsová: Velké odchylky a jejich aplikace v pojistné matematice

2010

Martina Štěrbová: Odhad asymptotického rozptylu náhodných procesů

2009

Blanka Jakůbková: Aplikace prostorové statistiky v lesnictví
Radim Navrátil: Statistické aplikace urnových modelů

2008

Lenka Blažková: Metody odhadování rozptylů statistických odhadů
Martin Schenk: Náhodné procesy indexované množinami
Markéta Zikmundová: Odhady charakteristik bodových procesů úseček

Obhájené bakalářské práce

2017

Klára Čelikovská: Pokrývání kružnice náhodnými oblouky
Martin Hezoučký: Berryho-Esseenova nerovnost

2016

Petra Kochaniková: Urnové modely s náhodným vracením
Adam Láf: Diskrétní skenovací statistika

2015

Vojtěch Bednárik: Dvourozměrná rozdělení
Katarína Brisudová: Neceločíselné momenty náhodných veličin

2014

Katarína Bakošová: Dvourozměrné bodové procesy
Tadeáš Hájek: Stereologická analýza elipsoidů

2013

Veronika Jedličková: Analýza číselných loterií

2012

Veronika Nývltová: Problém sběratelele kupónů

2011

Hana Tritová: Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
Estera Vörösová: Stochastické modely pro posloupnosti nervových impulsů

2010

Antonín Koubek: Střední hodnoty náhodných množin

2008

Jan Martínek: Vybrané hry založené na náhodě
Jana Mužíková: Diskrétní rozdělení odvozená z mocninných řad

2007

Blanka Jakůbková: Okupační rozdělení
Vojtěch Skubanič: Odhad rozptylu pro závislá pozorování

2006

Jaroslav Baran: Oceňování podniku
Ondřej Honzl: Bodové procesy úseček
Tomáš Hovorka: Lokální stereologické odhady