NMTP438 - Prostorové modelování

Pondělí   15.40 - 17.10   K12

Úterý   12.20 - 13.50   K12

SIS


Zápisky k přednášce - verze 14. 3.


Podmínky na zápočet:

Informace ke zkoušce:

Zkouška je ústní. Zkoušena může být libovolná látka, která byla probrána během přednášky.