English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
oboru PMSE


Zápočty za diplomové a bakalářské práce

Bakalářská práce

Zápočet uděluji, pokud je již práce v téměř finální podobě, po poslední konzultaci před odevzdáním práce.

Diplomová práce