English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
oboru PMSE


NMSA332 – Matematická statistika 2 - cvičení

Přednášející: prof. J. Antoch.

Centrální stránka paralelek cvičení

Seznam paralelek Obsah cvičení

Vznikající cvičebnice. Numerické řešení některých úkolů: Pr100-logisticka-regrese.R, Pr79a103-poisson-regrese.R. Aktuálně[joke]