English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
oboru PMSE


NMSA332 – Matematická statistika 2 - cvičení

Přednášející: prof. J. Antoch.

Centrální stránka paralelek cvičení

Seznam paralelek Obsah cvičení

Vznikající cvičebnice.

Aktuálně


[joke]