English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
oboru PMSE


NMSA332 – Matematická statistika 2 - cvičení

Podmínky zápočtu

Podmínky zápočtu jsou popsány v tomto dokumentu.

Obsah cvičení

Vznikající cvičebnice. Numerické řešení některých úkolů Pr93-logisticky.R, Pr96-poisson.R.

Aktuálně


[joke]