Rastislav Oľhava

Som študentom doktorského štúdia matematickej analýzy na MFF UK.

Kontakt

rasto(zavináč)matfyz(bodka)cz

Identifikátory

orcid, researchid, CV

   

PřF UK: Rozšírenie Matematika A1 pre biochemikov - LS 17/18

Podmienky na zisk zápočtu:

Preberali sme:

1. blok (20.2.2018):

2. blok (27.2.2018)

3. blok (6.3.2018)

4. blok (13.3.2018)

Stará výuka