Rastislav Oľhava

Som študentom doktorského štúdia matematickej analýzy na MFF UK.

Kontakt

rasto(zavináč)matfyz(bodka)cz

Identifikátory

orcid, researchid, CV

   

PřF UK: Matematika A1 - ZS 17/18

Podmienky na zisk zápočtu:

V stave príprav ...

Cvičenia:

Začíname 2. októbra 2017.

Stará výuka