Doc.RNDr.Oldřich Odvárko, DrSc.

 

 

 

Katedra didaktiky matematiky MFF UK

Sokolovská 83

186 75 Praha 8 – Karlín

(4.patro, č.dv.443)

 

tel.: (+420) 221 913 224

e-mail:odvarko@ karlin.mff.cuni.cz

 

 

 

Odborné zaměření

Didaktika matematiky: Problémy výuky matematiky na středních a základních školách. V poslední době zájem soustředěn zvláště na otázky

  • koncepce a obsahu výuky finanční matematiky
  • tvorby aplikačních úloh a jejich řešení
  • tvorby a realizace školních vzdělávacích programů matematiky na středních a základních školách

 

Publikace

Hlavní autor či spoluautor více než 70 učebnic a sbírek úloh pro střední a základní školy a metodických publikací pro učitele těchto typů škol.

Z posledních prací:

  • Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia (spolu s J.Kadlečkem). Prometheus, Praha 2004
  • Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Prometheus, Praha 2005
  • Finanční matematika s kalkulačkami CASIO (spolu s J.Robovou). Prometheus ve spolupráci s firmou FAST ČR, Praha 2005
  • Knížka pro učitele: Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace pro 2.stupeň základní školy (spolu s J.Kadlečkem). Prometheus, Praha 2006
  • Jak tvořit úlohy ze světa našich žáků(spolu s J.Robovou a J.Kadlečkem). In: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP. JČMF, Praha 2006
  • Základní poznatky. Matematika pro střední odborné školy. Prometheus, Praha 2009.

Publikováno přibližně 130 článků v našich i zahraničních časopisech ( Matematika ve škole, Matematika a fyzika ve škole, Matematika-fyzika-informatika, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Rozhledy matematicko-fyzikální, Zentralblatt fur Didaktik der Mathematik, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitat, Gifted Education International, Action in Teacher Education, Gender and Mathematics Education) a ve sbornících z domácích a zahraničních konferencí.

 

Konzultační hodiny: Dle dohody.

 

Rozvrh

 

Informace pro studenty

 

Metody řešení matematických úloh I, II