LS 2017-2018

NMSA202: Pravděpodobnost a matematická statistika (cvičenie)
Pondelok 14:00 K5

Podmienky pre získanie zápočtu

Príklady na precvičenie a prípravu na zápočtové písomky s výsledkami
Ďalšie príklady a dokumenty na centrálnej stránke cvičení

Písomné práce

 1. 09.04.2018: výsledky
 2. 30.04.2018: výsledky
 3. 21.05.2018: výsledky

Príklady riešené na cvičeniach:

NMSA332: Matematická statistika II (cvičenie)
Utorok 10:40 K11

Podmienky pre získanie zápočtu: 2 písomné práce (detaily v SIS)
Vzorové zadania:

Zbierka úloh

Príklady riešené na cvičeniach:

 • 20.02.2018: Podmienené rozdelenie, podmienené momenty
  Príklady 1, 3, 4, 5, 7
 • 27.02.2018: Rao-Cramérova medza
  Príklady 9, 10, 11, 12, 15
 • 06.03.2018: Mnohoroznerná Rao-Cramérova medza
  Príklady 17, 19, 20, 22
 • 13.03.2018: Postačujúce štatistiky
  Príklady 24, 27 - 29, 31 - 34
 • 20.03.2018: Využitie postačujúcich štatistík
  Príklady 39, 41, 42, 43, 45
 • 27.03.2018: 1. písomná práca: výsledky
 • 03.04.2018: Maximálna vierohodnosť
  Príklady 52, 53, 55, 58, 61
 • 10.04.2018: Mnohorozmerná maximálna vierohodnosť
  Príklady 63, 65, 67, 70
 • 17.04.2018: Test pomerom vierohodnosti
  Príklady 73, 76, 77, 78
 • 24.04.2018: Testy bez rušivých parametrov
  Príklady 82, 84, 87, 90
 • 10.04.2018: Testy s rušivými parametrami
  Príklady 94, 97, 98, 101, 102
 • 15.04.2018: 2. písomná práca: výsledky

NMST434: Modern Statistical Methods (excercise session)
Tuesday 17:20 K3

Course completion requirements
Course notes (with exercises)

Homework assignments - Results

Complementary Documents:

Datasets:

ZS 2017-2018

NMSA331: Matematická statistika I (cvičenie)
Pondelok 15:40 K11

Podmienky pre získanie zápočtu

Zápočtová písomka: Výsledky

Domáca úloha: Zadanie a výsledky

Príklady riešené na cvičeniach:

R skripty:

Dáta:

NMAI059: Pravděpodobnost a statistika (cvičenie)
Utorok 17:20 S6

Domáca úloha 1: zadanie, výsledky opravy
Domáca úloha 2: zadanie, výsledky opravy

Príklady riešené na cvičeniach:

NMSA407: Linear Regression (exercise session)
Friday 9:00 K11

For general information about the exercise sessions and the credit requirements see the main website of the exercise sessions.

Results of both retakes of the final test.

Homework assignments: R scripts used at the lab sessions Datasets: Some useful documents: