NMSA331: Matematická statistika I (cvičenie)
Utorok 12:20 K4

Podmienky pre získanie zápočtu

Zápočtová písomka: Výsledky

Opravná zápočtová písomka: Výsledky

Domáca úloha: Zadanie a dáta

Krátky manuál k programu R nájdete tu.

Príklady riešené na cvičeniach:

R skripty:

Dáta:

NMAI059: Pravděpodobnost a statistika (cvičenie)
Streda 12:20 S1

Domáca úloha: zadanie

Príklady riešené na cvičeniach:

NMSA407: Linear Regression (exercise session)
Thursday 10:40 K4

For general information about the exercise sessions and the credit requirements see the main website of the exercise sessions.

The retake of the final test: Results

Homework assignments: R scripts used at the lab sessions Datasets: Some useful documents:

Staršia výuka