NMSA202: Pravděpodobnost a matematická statistika (cvičenie)
Pondelok 14:00 K5

Podmienky pre získanie zápočtu

Príklady riešené na cvičeniach:

NMSA332: Matematická statistika II (cvičenie)
Utorok 10:40 K11

Zbierka úloh

Príklady riešené na cvičeniach:

  • 20.02.2018: Podmienené rozdelenie, podmienené momenty

NMST434: Modern Statistical Methods (excercise session)
Tuesday 17:20 K3

Course completion requirements
Course notes (with excercises)

Homework assignments

Supplementary Documents:

Datasets:

Staršia výuka