NMSA331: Matematická statistika I (cvičenie)
Pondelok 15:40 K11

Podmienky pre získanie zápočtu

Zápočtová písomka: Výsledky

Domáca úloha: Zadanie a výsledky
Opravené riešenia úlohy č. 2 sa budú odovzdávať do pondelka 15.1.2018. V opravenej verzii nie je nutné všetky riešenia úplne prepisovať. Stačí k pôvodnej verzii riešenia priložiť dokument so správnym výpočtom / doplnením textu.

Príklady riešené na cvičeniach:

R skripty:

Dáta:

NMAI059: Pravděpodobnost a statistika (cvičenie)
Utorok 17:20 S6

Domáca úloha 1: zadanie, výsledky opravy
Domáca úloha 2: zadanie, výsledky opravy

Príklady riešené na cvičeniach:

NMSA407: Linear Regression (exercise session)
Friday 9:00 K11

For general information about the exercise sessions and the credit requirements see the main website of the exercise sessions.

Results of both retakes of the final test.

Homework assignments: R scripts used at the lab sessions Datasets: Some useful documents: