NMSA331: Matematická statistika I (cvičenie)
Pondelok 15:40 K11

Podmienky pre získanie zápočtu

Zápočtová písomka: Výsledky

Príklady riešené na cvičeniach:

NMAI059: Pravděpodobnost a statistika (cvičenie)
Utorok 17:20 S6

Domáca úloha 1: zadanie
Vypracovaná domáca úloha 1 sa bude odovzdávať na cvičení 14.11.2017. Pre získanie zápočtu je nutné uspokojivo vyriešiť všetky zadané príklady. Súčasťou riešenia je rozumne popísaný postup. Správne výsledky bez postupu riešenia nie sú dostatočné.

Príklady riešené na cvičeniach:

NMSA407: Linear Regression (exercise session)
Friday 9:00 K11

For general information about the exercise sessions and the credit requirements see the main website of the exercise sessions.

Homework assignments: R scripts used at the lab sessions Datasets: Some useful documents: