Příklady

 1. Je dán předpis funkce g:y=-2x+5.
  Určete, které body leží na grafu této funkce.
  A=[-2;5]  Zobrazit řešení 
  B=[5;-2]  Zobrazit řešení 
  C=[0;5]  Zobrazit řešení 
  D=[2;1]  Zobrazit řešení 
  E=[1;3]  Zobrazit řešení 
 2. Je dán předpis funkce f:y=3x-2.
  Určete, které body leží na grafu této funkce.
  A=[3;-2]  Zobrazit řešení 
  B=[3;7]  Zobrazit řešení 
  C=[-2;3]  Zobrazit řešení 
  D=[-2;-8]  Zobrazit řešení 
  E=[0;-2]  Zobrazit řešení 
 3. Načrtněte graf funkce f, která je zadána předpisem f:x=-2x+3Zobrazit řešení

 4. Z grafu funkce f určete její předpis: Zobrazit řešení

  Lineární funkce

 5. Načrtněte graf funkce f, která je zadána předpisem f:y=2x-2; D(f)=\langle 0;3)Zobrazit řešení

 6. Z grafu funkce g určete její předpis: Zobrazit řešení

  Lineární funkce

 7. Načrtněte graf funkce g, která je zadána předpisem g:y=-1,5Zobrazit řešení

 8. Určete, které z následujících předpisů jsou předpisem lineární funkce.
  h:y=0,4x-2 Zobrazit řešení 
  g:y=5x Zobrazit řešení 
  f:y=3x-x^2 Zobrazit řešení 
  h:y=\sqrt{3}x-\sqrt{5} Zobrazit řešení 
  f:y=\sqrt{5} Zobrazit řešení 
 9. Graf lineární funkce je zadán dvěma body A=[1;1], B=[-3;-1]. Načrtněte graf lineární funkce a určete její předpis. Zobrazit řešení
 10. Mobilní operátor nabízí dva tarify T_{150} a T_0. Pro tarif T_0 není nutné zaplatit měsíční paušál a za minutu telefonování zaplatíme 10 Kč. Pro tarif T_{150} musíme měsíčně zaplatit 150 Kč a za každou minutu telefonování zaplatíme 4 Kč. Určete, pro kolik provolaných minut měsíčně je výhodnější tarif T_0Zobrazit řešení
   Měsíční poplatekSazba za 1 min
  T_0  0 Kč10 Kč
  T_{150}150 Kč 4 Kč
 11. Města Tábor a Votice jsou od sebe vzdálena 30 km. Ve stejný okamžik vyjede z Tábora autobus A_1 a z Votic autobus A_2. Rychlost autobusu A_1 je 40 km/h, rychlost autobusu A_2 je 60 km/h (předpokládejme, že se pohybují rovnoměrně). Určete, jak daleko od Tábora se tyto autobusy potkají. Zobrazit řešení