2017/18, winter semester:
Základy numerické matematiky: maticové metody

Charles University, Prague.
Předmět je první částí kursu základů numerické matematiky pro studenty druhého ročníku MFF UK. Přednášen je v českém jazyce (proto se zde budu snažit vyvarovat anglicismů). Základní literaturou je následující publikace:
J.D. Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš, P. Tichý: Analýza metod pro maticové výpočty (základní metody), Matfyzpress, Praha, 2012.

Přednáška bude pokrývat kapitoly 1-7 této knihy (bez doplňujících materiálů, s výjimkami některých témat).

Nicméně, přednášet se bude podle stručnějších materiálů, které bodou postupně umísťovány na těchto stránkách.

Zkouška bude testovat všeobecnou znalost a porozumění základním idejím numerických maticových metod. Zkouška bude písemná. Při případné doplňující ústní zkoušce (na požádání ze strany vyučujícího nebo studenta) může otázka vycházet z těchto zmíněných sedmi kapitol nebo látky probírané na cvičeních.