Základy numerické matematiky: maticové metody (2017/2018)
Sparse matrices in direct methods (2017/2018)
Parallel matrix computations (2017/2018)
Starší / Older