Základy numerické matematiky: maticové metody (2018/2019)
Sparse matrices in direct methods (2018/2019)
Parallel matrix computations (2018/2019)
Starší / Older