RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Oddělení pojistné a finanční matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

adresa: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost: 156, 1. patro

e-mail: mazurova@karlin.mff.cuni.czvyučované předměty

zimní semestr:

 

Úvod do pojišťovnictví

Matematika neživotního pojištění 1

 Teorie rizika

Aktuárský seminář 1

 

letní semestr:


Vybrané pojistně-matematické metody

Účetnictví pojišťoven

Matematika neživotního pojištění 2

Demografie

Aktuárský seminář 2


Rozvrh LS 2022/23

konzultační hodiny

LS 2022/23:

středa  9:00 - 10:30


výukové materiály a informace k jednotlivým předmětům jsou zapsaným studentům dostupné v Moodle:

Aktuárský seminář 2 / Seminar on Actarial Sciences 2

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10571

Mathematics of Non-Life Insurance 2

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10389

Demografie


https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12654

Vybrané pojistně-matematické metody

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13386

Účetnictví pojišťoven

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9390