RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Oddělení pojistné a finanční matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

adresa: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost: 156, 1. patro

e-mail: mazurova@karlin.mff.cuni.czvyučované předměty

zimní semestr:

 

Neživotní pojištění 1

Matematika neživotního pojištění 1

 Teorie rizika

Aktuárský seminář 1

 

letní semestr:

Neživotní pojištění 2

Účetnictví 2

Účetnictví pojišťoven

Matematika neživotního pojištění 2

Demografie

Aktuárský seminář 2


Rozvrh LS2017/18

konzultační hodiny

LS 2017/18:

středa 13:00 - 14:30  

ve zkouškovém období  konzultační hodiny po předchozí emailové dohodě


informace k výuce

Aktuárský seminář

Program semináře v letním semestru 2017/18

Kreditní riziko

Interní modely

Přednášky z cyklu Pojistný matematik v praxi:

Vývoj povinného ručení v ČR

Pojistný matematik a Solventnost 2

Řízení aktiv a pasiv (ALM) v životní pojišťovně

Požadavky pro udělení zápočtu v LS 2017/18:

Otázky k zápočtu

25.5.2018  písemný test (10 otázek) z látky přednesené v cyklu Pojistný matematik v praxi a na mých přednáškách - požadovaná úspěšnost 60%.
Jeden náhradní termín pro zápočtový test ve zkouškovém období - bude stanoven.


Matematika neživotního pojištění 2


Text k části přednášky dostupný  SIS v aplikaci Nástěnka  (přístupný uživatelům přihlášeným v SIS).

Okruhy ke zkoušce


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut. Podmínkou účasti na zkoušce je zápočet ze cvičení.


Neživotní pojištění 2Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.

Okruhy ke zkoušce

Účetnictví 2


Zápočtové testy: 6.4. (maximum 20 bodů),  18.5. (mximum 60 bodů). Pro zápočet třeba získat 50 bodů z obou testů.

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut. Podmínkou účasti na zkoušce je zápočet ze cvičení.

Okruhy ke zkoušceÚčetnictví pojišťoven

Termín zápočtového testu bude stanoven  (polovina dubna). Pro zápočet třeba 60% úspěšnost v testu a vypracování domácího projektu (bude zadán v druhé polovině dubna).

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut. Podmínkou účasti na zkoušce je zápočet ze cvičení. Projekt třeba odevzdat nejpozději 3 dny před termínem zkoušky.


Okruhy ke zkoušce


materiály k přednášce:

agregace pomocí korelační matice

agregace součtem

alokace kapitálu

SCR definice

SCR standardní vzorec

moduly životního a neživotního upisovacího rizika

rozvaha

výsledovka

účtová osnova


materiály ke cvičením


příklad SCR smíšené

příklad SCR investiční

předpoklady pro nejlepší odhad závazku

předpoklady pro výpočet individuální rezervy

Zápočtové úlohy

příklady na RM ze cvičení

Demografie


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.

Okruhy ke zkoušce

modelování vývoje úmrtnostiMatematika neživotního pojištění 1

Text k přednášce dostupný  SIS v aplikaci Nástěnka  (přístupný uživatelům přihlášeným v SIS).

Okruhy ke zkoušce

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.

Neživotní pojištění 1


Okruhy ke zkoušce

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.


Teorie rizika


Okruhy ke zkoušce

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.


Draft Lecture Notes

Text k teorii extrémů   (v češtině)