RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Oddělení pojistné a finanční matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

adresa: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost: 156, 1. patro

e-mail: mazurova@karlin.mff.cuni.czvyučované předměty

zimní semestr:

 

Neživotní pojištění 1

Matematika neživotního pojištění 1

 Teorie rizika

Aktuárský seminář 1

 

letní semestr:

Neživotní pojištění 2

Účetnictví 2

Účetnictví pojišťoven

Matematika neživotního pojištění 2

Demografie

Aktuárský seminář 2


Rozvrh LS2017/18

konzultační hodiny

LS 2017/18:

středa 13:00 - 14:30  informace k výuce

Aktuárský seminář

Program semináře v letním semestru 2017/18

Kreditní riziko

Požadavky pro udělení zápočtu v LS 2017/18:25.5.2018  písemný test (10 otázek) z látky přednesené v cyklu Pojistný matematik v praxi a na mých přednáškách - požadovaná úspěšnost 60%.
Jeden náhradní termín pro zápočtový test ve zkouškovém období - bude stanoven.


Matematika neživotního pojištění 2


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut. Podmínkou účasti na zkoušce je zápočet ze cvičení.


Neživotní pojištění 2Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.Účetnictví 2


Zápočtové testy: 6.4. (maximum 20 bodů),  18.5. (mximum 60 bodů). Pro zápočet třeba získat 50 bodů z obou testů.

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut. Podmínkou účasti na zkoušce je zápočet ze cvičení.Účetnictví pojišťoven

Termín zápočtového testu bude stanoven  (polovina dubna). Pro zápočet třeba 60% úspěšnost v testu a vypracování domácího projektu (bude zadán v druhé polovině dubna).

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut. Podmínkou účasti na zkoušce je zápočet ze cvičení. Projekt třeba odevzdat nejpozději 3 dny před termínem zkoušky.
Demografie


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.Matematika neživotního pojištění 1

Text k přednášce dostupný  SIS v aplikaci Nástěnka  (přístupný uživatelům přihlášeným v SIS).

Okruhy ke zkoušce

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.

Neživotní pojištění 1


Okruhy ke zkoušce

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.


Teorie rizika


Okruhy ke zkoušce

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.


Draft Lecture Notes

Text k teorii extrémů   (v češtině)