RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Oddělení pojistné a finanční matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

adresa: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost: 156, 1. patro

e-mail: mazurova@karlin.mff.cuni.czvyučované předměty

zimní semestr:

 

Neživotní pojištění 1

Matematika neživotního pojištění 1

 Teorie rizika

Aktuárský seminář 1

 

letní semestr:

Neživotní pojištění 2

Účetnictví 2

Účetnictví pojišťoven

Matematika neživotního pojištění 2

Demografie

Aktuárský seminář 2


rozvrh ZS 2018/19

konzultační hodiny

ZS 2018/19:

pondělí 10:00 - 12:00  informace k výuce v zimním semestru 2018/19

Aktuárský seminář

Program semináře v ZS 2018/19


Požadavky pro udělení zápočtu v ZS 2018/19:

11.1.2018  písemný test (10 otázek) z látky přednesené v cyklu Pojistný matematik v praxi a na mých přednáškách - požadovaná úspěšnost 60%.
Jeden náhradní termín pro zápočtový test ve zkouškovém období - bude stanoven.


Matematika neživotního pojištění 1

Text k přednášce dostupný  SIS v aplikaci Nástěnka  (přístupný uživatelům přihlášeným v SIS).


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut. Podmínkou účasti na zkoušce je zápočet ze cvičení.

Neživotní pojištění 1


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.Teorie rizika


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.   Podmínkou účasti na zkoušce je zápočet ze cvičení.


Draft Lecture Notes

Text k teorii extrémů   (v češtině)