RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Oddělení pojistné a finanční matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

adresa: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost: 156, 1. patro

e-mail: mazurova@karlin.mff.cuni.czvyučované předměty

zimní semestr:

 

Neživotní pojištění 1

Matematika neživotního pojištění 1

 Teorie rizika

Aktuárský seminář 1

 

letní semestr:

Neživotní pojištění 2

Účetnictví 2

Účetnictví pojišťoven

Matematika neživotního pojištění 2

Demografie

Aktuárský seminář 2


rozvrh LS 2018/19

konzultační hodiny

LS 2018/19:

čtvrtek: 9:00 - 11:00 informace k výuce v zimním semestru 2018/19

Aktuárský seminář

Program semináře v LS 2018/19


prezentace:


Požadavky pro udělení zápočtu v LS 2018/19:


24.5.2019  písemný test (10 otázek) z látky přednesené v cyklu Pojistný matematik v praxi a na mých přednáškách - požadovaná úspěšnost 60%.
Jeden náhradní termín pro zápočtový test ve zkouškovém období - bude stanoven.


Mathematics of Non-Life Insurance 2

Lecture notes available in SIS in application notice-board.

Oral exam with written preparation ( 20 minutes).

Neživotní pojištění 2


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.

Účetnictví pojišťoven

Požadavky pro udělení zápočtu v LS 2018/19:

Jeden písemný test (termín bude upřesněn) s úspěšností na 60%. Test je možné jednou opakovat.

Vypracování domácího projektu - odevzdání nejpozději 3 dny před termínem ústní zkoušky.

rozvaha pojišťoven

výsledovka pojišťovenZkouška je ústní s písemnou přípravou (20 minut).


Účetnictví 2

Požadavky pro udělení zápočtu v LS 2018/19:

2 zápočtové testy v průběhu semestru: 18.4. a 16.5. Pro zápočet je třeba získat 50 bodů z obou testů. Každý test je možno jednou opakovat.

Zkouška je ústní s písemnou přípravou (20 minut).

rozvaha pojišťoven

výsledovka pojišťoven

Demografie

Zkouška je ústní s písemnou přípravou (20 minut).