RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Oddělení pojistné a finanční matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

adresa: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost: 156, 1. patro

e-mail: mazurova@karlin.mff.cuni.czvyučované předměty

zimní semestr:

 

Neživotní pojištění 1

Matematika neživotního pojištění 1

 Teorie rizika

Aktuárský seminář 1

 

letní semestr:

Neživotní pojištění 2

Účetnictví 2

Účetnictví pojišťoven

Matematika neživotního pojištění 2

Demografie

Aktuárský seminář 2


Rozvrh ZS 2017/18

konzultační hodiny

ZS 2017/18:

středa 13:00 - 14:30  informace k výuce

Aktuárský seminář


Program semináře v zimním semestru 2017/18

6. 10. Aktuárská kvalifikace

Požadavky pro udělení zápočtu v ZS 2017/18:

12.1.2018  písemný test (10 otázek) z látky přednesené v cyklu Pojistný matematik v praxi a na mých přednáškách - požadovaná úspěšnost 60%.
Jeden náhradní termín pro zápočtový test ve zkouškovém období - bude stanoven.


Matematika neživotního pojištění 1


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.

Neživotní pojištění 1Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.


Teorie rizika


Draft Lecture Notes

Text k teorii extrémů   (v češtině)


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.