RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Oddělení pojistné a finanční matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

adresa: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost: 156, 1. patro

e-mail: mazurova@karlin.mff.cuni.czvyučované předměty

zimní semestr:

 

Neživotní pojištění 1

Matematika neživotního pojištění 1

 Teorie rizika

Aktuárský seminář 1

 

letní semestr:

Neživotní pojištění 2

Účetnictví 2

Účetnictví pojišťoven

Matematika neživotního pojištění 2

Demografie

Aktuárský seminář 2


Rozvrh ZS 2017/18

konzultační hodiny

ZS 2017/18:

středa 13:00 - 14:30  informace k výuce

Aktuárský seminář

Z důvodu nemoci se přesouvá přednáška z cyklu Pojistný matematik v praxi  na téma řízení rizik v pojišťovně  na pátek 5.1.2018.


Program semináře v zimním semestru 2017/18¨

6. 10. Aktuárská kvalifikace

13. 10. a 27. 10. Dynamické modelování úmrtnosti

3. 11. Cenování produktů životního pojištění

1. 12. Pojišťovna a aktuár

5. 1. Řízení rizik v pojišťovně

Požadavky pro udělení zápočtu v ZS 2017/18:

Otázky k zápočtu

12.1.2018  písemný test (10 otázek) z látky přednesené v cyklu Pojistný matematik v praxi a na mých přednáškách - požadovaná úspěšnost 60%.
Jeden náhradní termín pro zápočtový test ve zkouškovém období - bude stanoven.


Matematika neživotního pojištění 1

Text k přednášce dostupný  SIS v aplikaci Nástěnka  (přístupný uživatelům přihlášeným v SIS).

Okruhy ke zkoušce

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.

Neživotní pojištění 1


Okruhy ke zkoušce

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.


Teorie rizika


Okruhy ke zkoušce

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.


Draft Lecture Notes

Text k teorii extrémů   (v češtině)