RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Oddělení pojistné a finanční matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

adresa: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost: 156, 1. patro

e-mail: mazurova@karlin.mff.cuni.czvyučované předměty

zimní semestr:

 

Neživotní pojištění 1

Matematika neživotního pojištění 1

 Teorie rizika

Aktuárský seminář 1

 

letní semestr:

Neživotní pojištění 2

Účetnictví 2

Účetnictví pojišťoven

Matematika neživotního pojištění 2

Demografie

Aktuárský seminář 2


Rozvrh LS 2016/17


konzultační hodiny

LS 2016/17:

středa 10:00-12:00  informace k výuce

Aktuárský seminář


Program semináře LS 2016/17Požadavky pro udělení zápočtu v LS 2016/17:

26.5.2017  písemný test (10 otázek) z látky přednesené v cyklu Pojistný matematik v praxi a na mých přednáškách - požadovaná úspěšnost 60%.
Jeden náhradní termín pro zápočtový test ve zkouškovém období - bude stanoven.

Topics for the test


Přednášky z cyklu Pojistný matematik v praxi:

17.3. Internal models in insurance companies

31.3. Aktuár a provozní systém pojišťovny

5.5. Reinsurance of insurance risks

Materials for the lectures in quantitative risk management:

24.2. Mutivariate distributions and dependence modelling

3.3. Multivariate extreme value theory

10.3. Multivariate Threshold Exceedances

Mathematics of non-life insurance 2

Oral exam with preparation 20 min.
Credit from tutorial is necessary before taking the exam.


Požadavky ke zkoušce


Mathematics of non-life insurance 1


Oral exam with preparation 20 min.

Credit from tutorial is necessary before taking the exam.Lecture notes to Mathematics of non - life insurance 1 and 2  (to be completed):

Claim severity - empirical estimation

Claim severity - parametric distributions

Claim frequency distributions

Claims Reserving - basic methods


Topics for the exam

Neživotní pojištění 2


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.


Požadavky ke zkoušce


Demografie

Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.


Požadavky ke zkoušce
Účetnictví 2

Zkouška je ústní s přípravou 20 min.
Před zkouškou je třeba získat zápočet ze cvičení.

Otázky ke zkoušce

Podmínky pro udělení zápočtu:
Dva písemné testy 7.4. (celkem 20 bodů) a 19.5. (celkem 60 bodů) - požadovaná úspěšnost 50 bodů z obou testů dohromady.
Možný jeden náhradní termín pro zápočtový test ve zkouškovém období.


Rozvaha

Výsledovka

Účtová osnova


vyhláška 502/2002Sb


Účetnictví pojišťoven

Zkouška je ústní s přípravou 20 min.
Před zkouškou je třeba získat zápočet ze cvičení.

Požadavky ke zkoušce

Podmínky pro udělení zápočtu:
1) Jeden písemný test v termínu 13.4.2017 - požadovaná úspěšnost 60% .
2) Jeden domácí úkol - příklad zpracovaný v excelu.
Možný jeden náhradní termín pro zápočtový test ve zkouškovém období.


Výukové materiály:

Rozvaha

Výsledovka

Účtová osnovaPříklad SCR smíšené pojištění

Příklad SCR investiční pojištění s pevným výnosem

Solventnost 2 - struktura

SCR - definice a způsoby výpočtu

SCR - standardní formule

Moduly životního a neživotního upisovacího rizika

Agregace rizika a alokace kapitálu


Odkazy:

vyhláška 502/2002Sb.


Risk Theory


Draft Lecture Notes

Text k teorii extrémů   (v češtině)


Topics for the exam

Otázky ke zkoušce


Oral exam with preparation 20 min.
Credit from tutorial is necessary before taking the exam.

Neživotní pojištění 1


Otázky ke zkoušce


Zkouška je ústní s přípravou 20 minut.