SPIRIT ISLAND, MALIGNE LAKE, JASPER NATIONAL PARK | Copyright © Matúš Maciak


(NMST 539)   Mnohorozměrná analýza

Prednáška: Doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, PhD.
Cvičenie: Ut: 10:40 - 12:10 @K11


Aktuálne

03|03|17
Nasledujúce dva týždne nebude výuka cvičenia, t.z. že najbližšie cvičenie prebehne až v utorok, 21.03.2017, riadne podľa rozvrhu, o 10:40 v posluchárni K11.

20|02|17
Budúci týždeň v utorok (t.j. 28.02.2017) sa namiesto plánovanej výuky cvičenia uskutoční prednáška, ktorú zabezpečí kolega, doc. Zdeněk Hlávka. Namiesto prednášky, ktorá je v danom týždni plánovaná na štvrtok (t.j. 02.03.2017 o 15:40 v K3), sa uskutoční cvičenie, avšak namiesto rozvrhnutej posluchárne K3 prebehne výuka v posluchárni K4 (z dôvodu neprítomnosti počítačov v posluchárni K3).Základné informácie

Predpokladaný sylabus cvičenia (bude postupne doplňovaný)

Podmienky udelenia zápočtu

Zápočet získa študent/študentka, ktorý(á) na záver semestru odovzdá dostatočne kvalitne vypracovaný PDF report s úlohami, ktoré budu postupne zadávané v priebehu semestra a tiež spĺni obe nižšie uvedené podmienky zároveň a v priebehu semestra získa ... Opravná zápočtová písomka

Na opravnú zápočtovú písomku ma nárok iba študent/študentka, ktorý(á) odovzdal PDF report s vypracovanými úlohami a spĺňa aspoň jednu z následujúcich podmienok: Písať sa bude práve jedna opravná zápočtová písomka. K jej úspešnému napísaniu a tým aj dodatočnému získaniu zápočtu je potrebné získať aspoň 65%. V opačnom prípade zápočet nebude udelený, do systému SIS bude zapísané nezapočteno.


Rozvrh zápočtových písomiek
Príklady k samostatnému precvičovaniu

Úlohy budú postupne zverejňované v priebehu semestru.