THE HALL OF GODS, MALIGNE LAKE, JASPER NATIONAL PARK | Copyright © Matúš Maciak


(NMST 539)   Mnohorozměrná analýza

Prednáška: Doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, PhD.
Cvičenie: Ut: 9:00 - 10:30 @K11


Aktuálne

09|05|16
Budúci týždeň v utorok (t.j. 17.5.2016) bude namiesto bežnej výuky cvičenia prednáška. Okrem toho bude aj riadna prednáška v utorok popoludní. Týmto sa uzavrie preberaná látka na prednáškach a posledný tyždeň v semestri, to je utorok, 24.05.2016 bude druhá zápočtová písomná práca. Namiesto prednášky sa uskutoční v tento utorok cvičenie, ktorým sa celkovou ukončí vyuka v semestri LS2016/2016.

18|04|16
Budúci týždeň v utorok (t.j. 25.4.2016) sa počas výuky cvičenia bude písať prvá (celkovo z dvoch) zápočtová písomná práca. Zápočtová úloha vo forme samostatnej práce s Rkom prebehne počas cvičenia v rozmedzí 45 minút a jej základom bude predspracovaný R markdown s dátovym súborom, na ktorý bude potrebné aplikovať niektoré mnohorozmerné štatistické metódy a získané výsledky interpretovať.

22|02|16
Budúci týždeň v utorok (t.j. 29.2.2016) výuka cvičenia NMST 539 z dôvodu neprítomnosti vyučujúceho nebude. Nasledujúce plánované cvičenie sa uskutočni riadne podľa harmonogramu, t.j. v utorok, dňa 7.3.2016.Základné informácie

Predpokladaný sylabus cvičenia (bude postupne doplňovaný)

Podmienky udelenia zápočtu

Zápočet získa študent/študentka, ktorý(á) spĺni obe nižšie uvedené podmienky zároveň a v priebehu semestra získa ... Opravná zápočtová písomka

Na opravnú zápočtovú písomku ma nárok iba študent/študentka, ktorý(á) spĺni aspoň jednu z následujúcich podmienok: Písať sa bude práve jedna opravná zápočtová písomka. K jej úspešnému napísaniu a tým aj dodatočnému získaniu zápočtu je potrebné získať aspoň 65%. V opačnom prípade zápočet nebude udelený, do systému SIS bude zapísané nezapočteno.


Rozvrh zápočtových písomiek
Príklady k samostatnému precvičovaniu

Úlohy budú postupne zverejňované v priebehu semestru.