MT. FUJI - FUGAKU, JAPAN (3.776 M.) | Copyright © Matúš Maciak


(NMSA 230)   Úvod do programování v R

Výuka: St: 12:20 - 13:50 @K11 | liché kalendárne týždne

Aktuálne

18|12|19
Požiadavky na zápočet: študent/študentka, ktorý/a je riadne zápísana v SIS dostane zápočet na základe odovzdaného PDF reportu (R knižnica Sweave), alebo HTML súboru (R knižnica Knitr) s vypracovanými vštkými parciálnymi úlohami, zadanými v priebehu semestra. Riešenie je nutné zaslať emailom na adresu maciak[AT]karlin.mff.cuni.cz najneskôr do piatku, 10.01.2020 (23:59)!

24|09|19
Výuka predmetu NMSA 230 bude prebiehať vždy v stredu v párnych (t.j. sudých) týždňoch semestru (t.j. lichých kalendárnych týždňoch). Výuka začne druhý týždeň v semestri, v stredu, dňa 09.10.2019. Následne bude výuka pokračovať v dňoch 23/10, 06/11, 20/11, 04/12 a 18/12.


Základné informácie

Sylabus výuky
Orientačný sylabus výuky predmetu NMSA 230 v ZS 2018/2019


Užitočné materiály pre prácu so štatistickým programom R
(last update: 24/09/19)