MIDNIGHT IN CANMORE FROM LADY MAC DONALD | Copyright © Matúš Maciak


(NMSA 230)   Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku

Výuka: Ut: 14:00 - 15:30 @K11 | liché kalendárne týždne

Aktuálne

01|10|18
Výuka predmetu NMSA 230 bude prebiehať vždy v utorok v párnych (sudých) týždňoch semestru (t.j. lichých kalendárnych týždňoch). Výuka teda začne druhý týždeň v semestry, v utorok, dňa 09.10.2018. Následne bude pokračovať v dňoch 23/10, 20/11, 20/11, 04/12, 18/12 a 08/01.


Základné informácie

Sylabus výuky
Orientačný sylabus výuky predmetu NMSA 230 v ZS 2018/2019


Užitočné materiály pre prácu so štatistickým softwarom R
(last update: 01/10/18)

Užitočné materiály pre prácu s LaTeX-om
(last update: 01/10/18)