BOW RIVER AND RUNDLE RIDGE IN CANMORE, AB, CANADA| Copyright © Matúš Maciak


(NMSA 230)   Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku

Výuka: Po: 10:40 - 12:10 @K11 | liché kalendárne týždne

Aktuálne

27|09|16
Výuka predmetu NMSA 230 bude prebiehať vždy v pondelok v párnych (sudých) týždňoch semestru. Výuka teda začne druhý týždeň v semestry, v pondelok, dňa 09.10.2017. Následne bude pokračovať v dňoch 23/10, 06/11, 20/11, 4/12, 18/12 a 08/01.


Základné informácie

Sylabus výuky
Orientačný sylabus výuky predmetu NMSA 230.


Užitočné materiály pre prácu so štatistickým softwarom R
(last update: 25/09/17)

Užitočné materiály pre prácu s LaTeX-om
(last update: 25/09/17)