MIDNIGHT IN MALA STUDENA DOLINA, HIGH TATRA MOUNTAINS | Copyright © Matúš Maciak


(NMSA 230)   Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku

Výuka: Po: 14:00 - 15:30 @K11 | liché kalendárne týždne

Aktuálne

27|09|16
Výuka predmetu NMSA 230 bude prebiehať vždy v pondelok v nepárných (lichých) kalendárnych týždňoch. Výuka teda začne druhý týždeň v semestry, v pondelok, dňa 10.10.2016. Následne bude vpokračovať v dňoch 24/10, 07/11, 21/11, 5/12, 19/12 a 09/01.


Základné informácie

Sylabus výuky
Orientačný sylabus výuky predmetu NMSA 230.


Užitočné materiály pre prácu so štatistickým softwarom R
(bude postupne doplňované počas semestru)

Užitočné materiály pre prácu s LaTeX-om
(bude postupne doplňované počas semestru)