THREE SISTERS AND THE RUNDLE RIDGE | Copyright © Matúš Maciak


(NMSA 202)   Pravděpodobnost a Matematická Statistika

Prednáška: Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
Cvičenia: Po: 09:00 - 10:30 @K7 | Po: 10:40 - 12:10 @K7 | Po: 14:00 - 15:40 @K7


Aktuálne

04|06|17
Výsledky opravnej písomky sú nasledujúce: K úspešnému napísaniu zápočtovej písomky bolo potrebných aspoň 18 bodov (z celkových 30). Zápočty sú už zápísane v systéme SIS.

10|05|17
Opravná zápočtová písomka sa bude písať v piatok, 02.06.2017, o 9:00, v posluchárni K3.

Podľa hodnotenia výsledkov riadnych zápočtových písomiek a po zohľadnení aktívnej účasti na cvičeniach, majú na opravnú zápočtovú písomku nárok títo študenti: Ak ma niekto pocit, že na opravnú písomku má vrámci stanovených pravidiel (viď Outline predmetu) opravnený nárok, ale vo vyššie uvedenom zozname sa nenachádza, nech ma prosím kontaktuje emailom. Ostatným študentom už bol do systému SIS zapísaný započet (prípadne nezapočteno).

10|05|17
Tretia a zároveň posledná písomná práca sa bude písať v podelok, 22.05.2017, vždy v prvej polovici výuky cvičenia. Ukážkové písomky sú zverejnené nižšie.

09|04|17
Druhá písomná práca sa bude písať v podelok, 24.04.2017, vždy v prvej polovici výuky cvičenia. Ukážkové písomky sú zverejnené nižšie.

29|03|17
Po vzájomnej dohode medzi všetkými troma paralelkami cvičenia NMSA202 bolo rozhodnuté, že prvá zápočtová písomná práca sa bude písať o týždeň neskôr oproti plánovanému termínu, teda až v podelok, 10.04.2017 (postupne vo všetkých troch paralelkách).

22|03|17
Prvá zápočtová písomná práca sa bude písať v prvej časti výuky cvičenia v podelok, 03.04.2017. Písomná práca je plánovaná na 40 minút, po jej skončení bude riadne prebiehať výuka, podľa plánovaného sylabu.

17|02|17
Výuka cvičenia z predmetu NMSA 202 začne v prvý týždeň semestru, v podelok, 20.02.2017.Základné informácie

Podmienky udelenia zápočtu

Zápočet získa študent/študentka, ktorý(á) spĺni obe nižšie uvedené podmienky zároveň a v priebehu semestra získa ... (každá písomka bude hodnotená maximálne 15timi bodmi)

Opravná zápočtová písomka

V prípade, že študent/študentka nezíska zápočet vrámci výššie uvedených hodnotiacich kritérii, ma možnosť využiť opravnú zápočtovú písomku. Na opravnú zápočtovú písomku ma ale nárok iba študent/študentka, ktorý(á) spĺni aspoň jednu z následujúcich podmienok: Písať sa bude práve jedna opravná zápočtová písomka. K jej úspešnému napísaniu a tým aj dodatočnému získaniu zápočtu je potrebné získať aspoň 60%. V opačnom prípade nebude študentovi/študentke zápočet udelený, do systému SIS bude zapísané nezapočteno.


Rozvrh zápočtových písomiek
Predpokladaný sylabus cvičenia


Výsledky zápočtových písomiek