PEYTO LAKE, ICEFIELDS PARKWAY | Copyright © Matúš Maciak


(NMSA 202)   Pravděpodobnost a Matematická Statistika

Prednáška: Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Cvičenia: Po: 14:00 - 15:30 @K2 | Po: 15:40 - 17:10 @K2 | Ut: 17:20 - 18:50 @K2


Aktuálne

27|05|16
Opravná zápočtová písomka sa bude písať vo štvrtok, 2.6.2016, o 9:00 v posluchárni K8. Študenti, ktorí majú podľa stanovených podmienok nárok opravnú zápočtovú písomku písať, sú uvedení nižie. Študenti, ktorí maju pocit, že na opravnú zápočtovú písomku majú nárok, ale v zozname uvedení nie sú, nech sa prosím ozvu emailom, alebo zastavia osobne.21|04|16
Budúci týždeň sa počas výuky cvičenia v pondelok 25.04.2016 a utorok 26.04.2016 bude písať druhá zápočtová písomná práca. Pri vypracovaní zápočtovej práce je dovolené používať základný prehľad rozdelení (podobne, ako pri prvej zápočtovej pásomke), ktorý může byť naviac doplnený o tvrzení CLV a limitných vět.

31|03|16
Pri prvej zápočtovej písomke bude možné používať základný prehľad rozdelení pravdepodobnosti. Týmto prehľadom sa rozumie vlastnoručne pripravený papier o veľkosti max A4, na ktorom budu niektoré základné rozdelenia pravdepodobnosti, diskrétne aj spojité, spolu so základnými vlastnosťami (napr. stredná hodnota, rozptyl, distribučná funkcia, hustota). Okrem takto pripraveného prehľadu nebude možné používať pri písomke žiadne ďalšie materiály.

21|03|16
Prvá zápočtová písomná práca sa bude písať v príslušných paralelkách cvičenia
v siedmy týždeň semestru. Pre pondelkové paralelky teda v pondelok, dňa 4.4.2016 a pre utorkovú paralelku v utorok, dňa 5.4.2016.Základné informácie

Podmienky udelenia zápočtu

Zápočet získa študent/študentka, ktorý(á) spĺni obe nižšie uvedené podmienky zároveň a v priebehu semestra získa ... Opravná zápočtová písomka

Na opravnú zápočtovú písomku ma nárok iba študent/študentka, ktorý(á) spĺni aspoň jednu z následujúcich podmienok: Písať sa bude práve jedna opravné zápočtová písomka. K jej úspešnému napísaniu a tým aj dodatočnému získaniu zápočtu je potrebné získať aspoň 60%. V opačnom prípade zápočet nebude udelený, do systému SIS bude zapísané nezapočteno.


Rozvrh zápočtových písomiek
Predpokladaný sylabus cvičenia
Výsledky zápočtových písomiek