THREE SISTERS IN CANMORE, CANADA | Copyright © Matúš Maciak


(NMSA 202)   Pravděpodobnost a Matematická Statistika

Prednáška: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Prednáška: Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
Cvičenia: Po: 17:20 - 18:50 @K3 | Čt: 10:40 - 12:10 @K3 | Čt: 12:20 - 13:50 @K3


Základné informácie

Podmienky udelenia zápočtu

Zápočet získa iba študent/študentka, ktorý(á) spĺni obidve nižšie uvedené podmienky zároveň a v priebehu semestra získa ...

Opravná zápočtová písomka

Na opravnú zápočtovú písomku ma nárok iba študent/študentka, ktorý(á) spĺni aspoň jednu z následujúcich podmienok:

Písať sa bude práve jedna opravné zápočtová písomka. K jej úspešnému napísaniu a tým aj dodatočnému získaniu zápočtu je potrebné získať aspoň 60%. V opačnom prípade zápočet nebude udelený, do systému SIS bude zapísané nezapočteno.

Rozvrh zápočtových písomiek

Jednotlivé zápočtové písomky a ich presné termíny budú dostatočne včas oznámene na cvičení. Následne bude dátum zverejneny na tejto stránke.

Príklady z cvičení
Príklady k samostatné precvičovaniu

Úlohy budú postupne zverejňované v priebehu semestru.

Výsledky zápočtových písomiek