THREE SISTERS IN CANMORE, CANADA | Copyright © Matúš Maciak


(NMFM 301)   Statistika pro finanční matematiky

Prednáška: @K3 Po: 17:12 - 18:50 RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
@K3 Čt: 15:40 - 17:10 RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Cvičenie: @K11 Po: 9:00 - 10:30 Matúš Maciak


Aktuálne

29|09|17
Výuka cvičenia z predmetu NMFM301 (Statistika pro finanční matematiky) začne riadne podľa rozvrhu, v prvý týždeň semestra, t.j. v pondelok, 02.10.2017, v posluchárni K11.


Základné informácie

Sylabus
Jednotlivé PDF súbory, ktoré budu postupne zverejňované, obsahujú jednak príklady k samotnému cvičeniu a tiež príklady, ktoré sú určené k samostatnej práci, alebo prípadnej náhrade zameškaného cvičenia.


Odporúčaná literatúra

Help pre štatistický software R

Výsledky zápočtových písomiek