BOW RIVER AND RUNDLE RIDGE IN CANMORE, AB, CANADA| Copyright © Matúš Maciak


(NMFM 301)   Statistika pro finanční matematiky

Prednáška: Po: 9:00 - 10:30 @K2 | RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Cvičenie: Po: 10:40 - 12:10 @K11 | Matúš Maciak


Aktuálne

04|01|17
Študenti, ktorí splnili podmienky udelenia zápočtu, majú zápočet už riadne zapísaný v systéme SIS. Študenti, ktorým zápočet udelený ešte nebol, majú nárok písať príslušnú opravnú započtovú písomku (prípadne obe písomky). Opravné písomky sa budú písať počas posledného rozvrhnutého cvičenia, teda v pondelok, 09.01.2017 o 10:40 v posluchárni K11. Od študentov, ktorý zápočet už majú udelený, nie je účasť na tomto poslednom cvičení vyžadovaná.
Pre splnenie podmienok udelenia zápočtu u ostatných študentov je potrebné nasledujúce:
31|10|16
Dňa 19.12.2016 sa bude počas cvičenia písať druhá zápočtová písomná práca. Zápočtová práca je plánované na 90 minút a na jej vypracovanie bude potrebný počítač a štatistický software R (k dispozícii v posluchárni K11). Zadanie písomnej práce bude zverejnené na internete. Spolu zo zadaním bude k dispozícii aj podkladový Rmd súbor, ktorý stačí načítať do RStudia (nainštalovaný na každom počítači v K11) a postupne ho doplniť o potrebné časti Rkového zdrojového kódu a dostatočne podrobné komentáre, ktoré budú vytvárať odpoveď na zadanú otázku. Výsledny súbor je na záver potrebné zkompilovať (stlačením tlačítka Knit HTML v RStudiu) a vytvorený HTML na záver odoslať emailom na adresu vyučujúceho.

Budúci týždeň, t.j. pondelok, 07.11.2016, sa bude počas cvičenia písať prvá zápočtová písomná práca. Čas potrebný na vypracovanie zadaných úloh je 90 minút. Pri písomke je dovolené používať prehľad základných rozdelení pravdepodobnosti. Okrem tohto prehľadu pravděpodobnosti a prípadnej kalkulačky, nie je možné používať žiadne ďalšie prehľady, pomôcky, či technické zariadenia.

26|09|16
Prvé cvičenie z predmetu NMFM301, bude riadne podľa rozvrhu v prvý týždeň semestra, t.j. v pondelok, 03.09.2016 v posluchárni K11.


Základné informácie

Sylabus
Jednotlivé PDF súbory, ktoré budu postupne zverejňované, obsahujú jednak príklady k samotnému cvičeniu a tiež príklady, ktoré sú určené k samostatnej práci, alebo prípadnej náhrade zameškaného cvičenia.


Predpokládaný rozvrh zápočtových písomiek

Odporúčaná literatúra

Help pre štatistický software R

Výsledky prvej zápočtovej písomky | 09.11.2016
Minimálny počet bodov, ktorý je nutný k úspešnému napísaniu prvej zápočtovej písomky je aspoň 10 bodov (teda aspoň 50%).
Výsledky druhej zápočtovej písomky | 29.12.2016
Minimálny počet bodov, ktorý je nutný k úspešnému napísaniu druhej zápočtovej písomky je aspoň 10 bodov (teda aspoň 50%).