Notice: Undefined variable: plabel in /usr/html/maciak/nmfm301_1516.php on line 77


(NMFM 301)   Statistika pro finanční matematiky

Prednáška: RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Cvičenie: Po: 14:00 - 15:30 @K11 (cvičiaci: Matúš Maciak)


Aktuálne

06|01|16
Budúci týždeň v pondelok (11.1.2016) je plánovaná opravná zápočtová písomná práca. Nezávisle na tom, či potrebuje študent/študentka písať opravnú prácu z prvej, alebo druhej zápočtovej písomky, opravný pokus sa uskutoční v pondelok, dňa 11.01.2016 od 14:00 v posluchárni K11 (stejný čas a stejná poslucháreň, kde pravidelne prebiehala výuka počas semestru). Študenti, ktorí vrámci stanovených podmienok zápočet už získali a nemajú potrebu konzultovať preberanú látku, nemusia na posledné cvičenie semestra dochádzať.

30|12|15
Budúci týždeň v pondelok (4.1.2016) je plánovaná druhá zápočtová písomná práca. Písomná práca je samostatná a každý študent bude mať k dispozícii 90 minút na vypracovanie zadania. Vzorové ukážky písomky sú k dispozícii nižšie. V zápočtovej písomnej práci je potrebne vypracovať zadanie a po skončení cvičenia odoslať riešenie na emailovú adresu cvičiaceho. Konkrétna forma odovzdania riešenia závisí od voľby každého študenta. Je možné odoslať zdrojový kód z Rka, html súbor vytvorený pomocou Knit, alebo report s časťami zdrojovhého kodu.

22|11|15
Počnúc výukou v pondelok, 23. novembra 2015, budeme na cvičeniach pracovať so štatistických softwarom R. K dispozícii sú buď počítače v posluchárni K11 na ktorých je tento program nainštalovaný a riadne funkčný, alebo môže každý pracovať na vlastnom notebooku, na ktorom bude mať software R nainštalovaný a funkčný. Do sekcie 'Odporúčaná literatúra' bolo pridaných niekoľko odkazov na stručné a praktické úvody a návody na prácu s R-kom.

10|11|15
V pondelok 16.11.2015 sa bude na cvičení písať prvá zápočtová písomka. Čas na vypracovanie zápočtovej písomky je 90 minút. Pri písomke je dovolené používať prehľad základných rozdelení pravdepodobnosti. Tento prehľad si môže každý študent vytlačiť a priniesť so sebou na písomnú prácu. Okrem tohto prehľadu pravděpodobnosti nie je možné používať žiadne ďalšie prehľady, pomôcky, či zariadenia.

02|10|15
Prvé cvičenie z predmetu NMFM301, ktoré sa uskutoční podľa rozvrhu dňa 05.10.2015 o 14:00 v posluchárni K11, bude z dôvodu mojej neprítomnosti v ČR zastupovať kolega doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D..


Základné informácie

Sylabus & príklady z cvičení
Jednotlivé PDF súbory, ktoré budu postupne zverejňované, obsahujú jednak príklady k samotnému cvičeniu a tiež príklady, ktoré sú určené k samostatnej práci, alebo prípadnej náhrade zameškaného cvičenia.


Predpokládaný rozvrh zápočtových písomiek

Výsledky prvej zápočtovej písomky
Minimálny nutný počet bodov k úspešnému napísaniu prvej zápočtovej písomky je alespoň 50 % (10 bodov), nezávisle na variante A alebo B.Výsledky druhej zápočtovej písomky
Minimálny nutný počet bodov k úspešnému napísaniu prvej zápočtovej písomky je alespoň 50 % + 1 bod (teda 26 bodov), nezávisle na variante A, B alebo C.Výsledky opravnej zápočtovej písomky
Minimálny počet bodov nutný k úspešnému napísaniu opravnej zápočtovej písomky je alespoň 50 % (10 bodov).Náhrada cvičenia

Odporúčaná literatúra

Help pre štatistický software R