NMSA334 - Náhodné procesy I (LS) - přednáška

Ke stažení:

Tématické okruhy ke zkoušce.

Zadání dvou starších písemek: 2016-a, 2016-b.

Zpět