Ondřej Kurka

Katedra matematické analýzy MFF UK

Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost 228  (za prosklenými dveřmi naproti schodům v 2. patře)

ondrej.kurka@mff.cuni.cz

 

 

Konzultační hodiny nejsou vypsány. Případnou konzultaci lze dohodnout individuálně (osobně nebo emailem).

Rozvrh hodin Výuka ZS 2016/2017

Matematika 1

        podmínky zápočtu: vše potřebné je/bude vysvětleno na stránce přednášejícího

          zadání úloh: 1 2 3 

Matematika 3

        zadání úloh : 1 2

Výuka LS 2015/2016

Matematika 2

        podmínky udělení zápočtu:  50 procent docházky a alespoň dva domácí úkoly (z celkových pěti) vypracované alespoň na 50 procent

          zadání domácích úkolů: 1 2 3 4 5 

          bodování domácích úkolů: 1 2 3 4 5 

          zadání úloh na cvičení: 1 2 3 

          zde a zde je možné najít zkouškové písemky z minulých let, úlohy z roku 97/98 i s řešením (složení písemky tehdy však bylo trochu jiné, místo výpočtu integrálu budete mít úlohu na konvergenci řady)

Matematika 4

        řešit budeme především tyto úlohy od doc. Kalendy

Výuka ZS 2015/2016

Úvod do komplexní analýzy

          aktuálně: nic

          informace a úlohy lze nalézt na stránce kol. Honzíka

          úlohy s výsledky z minulého roku zde

Matematika 1

        aktuálně: nic

          zde je řešení dvou zadaných úloh na limity posloupností

          zde a zde je možné najít zkouškové písemky z minulých let, úlohy z roku 97/98 i s řešením (řady v tomto semestru nebudou)

          zadání úloh: 1 2 3

Matematika 3

        zde je příklad na implikace i s řešením

        zadání úloh : 1 2stránka s přehledem starší výuky