Oznámení

Úkol na 15.10.: Provést deskriptivní analýzy. Navrhnout prezentaci deskriptivních výsledků pro zprávu (zatím jen rámcově). Soustředit se na: (i) popis rozdělení relevantních veličin na začátku studie a rozdíly mezi skupinami (GFD vs. standard); (ii) vývoj hodnot odezev v průběhu studie v obou skupinách. Do 14.10. 16:00 poslat mailem návrh prezentace výsledků.

Rozvrh 

Úterý 14:00 - 15:30 K5  

Povinná četba

Zásady psaní výzkumných zpráv

Zadání projektu

Zadání projektu

Data

Data si mohou studenti zapsaní na seminář stáhnout ze stránky předmětu v SISu (je nutné se přihlásit).

Ukázky, rady a porady

Najdete je na této stránce.

Cíl

Praxe v analýze reálných dat a zpracování výzkumné zprávy.

Během semestru budeme postupně analyzovat jeden datový soubor podle obecně formulovaného zadání a zpracovávat výzkumnou zprávu. Kromě otázek volby vhodných metod pro analýzu se budeme zabývat implementací těchto metod v R a zásadám vypracování logicky strukturované, typograficky kvalitní a laikům srozumitelné výzkumné zprávy.

Prerekvizity

Pokročilé regresní modely (NMST432)

Formát výuky 

Požadavky k zápočtu: Každý týden odevzdávat práci podle zadaného úkolu, koncem semestru odevzdat výzkumnou zprávu, zpracovat oponenturu.